Konu:Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:17
Tarih:22/12/2015


Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ya, "Hem çok vakit geçti." diyorsunuz hem de konuşmaya devam ediyoruz. Nasıl olacak?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Osman Bey'in huyu böyle Sayın Bakan.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Evet, neyse, mübarek gün ben uzatmayacağım. Soruları aldım. Bir kısmını yazılı vermek gerekiyor, detay içeriyor.

Çıldır Havalimanı Türk Hava Yollarında, onlar işletmek üzere aldı eğitim amacıyla. Ancak Aydın'ın özellikle kargo taşımacılığı amacıyla buranın kullanılması isteğini biliyoruz. Bu yönde çalışmalar yapacağız. Bunun bilinmesini isterim.

Aydın-Denizli otoyolu da yap-işlet-devret modeliyle önümüzdeki dönem içerisinde yapılacaktır, başlanacaktır en azından. Bunu da bilmenizi istiyorum.

Konya-Isparta-Mersin bağlantıları var. Bunları bölünmüş yola çevirme çalışmaları devam ediyor. Oldukça fazla tünel var. Coğrafyamız zor yani Alanya-Mersin-Antalya bağlantısında 36 tane tünel var sadece. Bu tüneller bir günde açılmıyor, bu yolun daha önümüzdeki beş yıl çalışması devam edecek. Bunun bilinmesinde fayda var.

Bunları söyledikten sonra diğer konulara da yazılı cevap vereceğim. Tekrar...

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Sayın Bakan, Mersin'i yine cevaplamadınız.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Efendim?

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Mersin'i gene es geçtiniz, cevaplamadınız.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Mersin'le ilgili es geçmedim cevabı, "Çukurova havalimanına başlayacağız, yapacağız." dedim.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Uçak ne zaman inecek?

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Bugün ben "Uçak ne zaman inecek?" cevabını vermem. İhaleyi yapalım, teklifleri alalım, orada süreler ortaya çıksın, o zaman size cevabını vereyim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Onlar bellidir Sayın Bakanım.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Efendim?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Onlar bellidir çoktan, birbirimizi kandırmayalım.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Yok, belli değil, belli değil. Belli değil ama şunu herkesin bilmesi lazım: Altyapı yatırımlarında mutlaka, öngörülemeyen, sahadaki birtakım nedenlerden dolayı gecikme olur.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Hep de Mersin'e denk geliyor.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Efendim?

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Hep Mersin'e denk geliyor Sayın Bakan.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Yok, her yerde var ama Mersin'e bugüne kadar yapılanların hiç de azımsanamayacak derecede işler olduğunu siz de bizzat biliyorsunuz. Mersin-Adana arasındaki raylı sistemi ne hâle getirdiğimizi, Mersin-Adana, Erdemli-Taşucu'na kadar yolun ve Mut'tan Sertavul Geçidi'nden Mersin'e, Silifke'ye inen bölünmüş yolun, daha birçok yolun yapıldığını biliyorsunuz.

Sayın Özel, şu konuya tekrar girdiniz, ben de bir cümle söyleyeyim. Bakın, burada bir gerçeği söylüyorum ben, gerçek şu: Kamulaştırmanın ticaretini yapan hukuk büroları var, bunu görmemiz lazım. Bu, hak değil, alınan para vatandaşa da gitmemektedir. Benim dikkat çekmek istediğim husus budur. Yoksa vatandaşın eline geçecek para anasının ak sütü kadar helaldir ve nitekim birçoğuyla da uzlaşarak, görüşerek, anlaşarak bu işleri yapıyoruz. Bedelsiz verenler de vardır. Benim dediğim budur. Onun için bu durumun böyle olduğunun bir kez daha bilinmesini istiyorum.

Sayın Başkan, size de hayırlı olsun, hayırlı çalışmalar temenni ediyorum.

Hepinizin bir kez daha Mevlit Kandili'ni tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)