Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:16
Tarih:17/12/2015


2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmeler tamamlandı, sizlerin oylarıyla kabul edildi. 26'ncı Dönemin ilk kanun tasarısı bu şekilde kabul edildi; milletimize, ülkemize hayırlı olsun.

Bu yasaya gerek Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında katkı veren, eleştirileriyle katkı veren, değer katan Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine, ayrıca iki gündür burada uzun süren mesai saatleri içerisinde bu kürsüye gelip geçici bütçe kanunu tasarısı üzerinde görüş ifade eden, eleştiri ifade eden bütün milletvekillerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu yasama dönemi memleketimiz için, milletimiz için hayırlı olsun. Tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)