Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:16
Tarih:17/12/2015


2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Arık'ın Kayseri'ye yapılan yatırımlarla ilgili soruları oldu. Sadece Kayseri değil, bütün vilayetlerimizde önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar hem altyapı yatırımı hem sağlık yatırımı hem eğitim yatırımı yapıldı. Bundan sonra da yapılmaya devam edecek. Hiçbir vilayetimiz asla üvey evlat muamelesi görmeyecek, buna Hatay ili de en başta dâhil olmak üzere.

Sayın Topal özellikle bu hazine arazilerinin satışına ilişkin olarak Hatay ili bağlamında bir soru sordular. Tabii, biz millî emlak uygulamalarında, tarım arazilerinin satışı da dâhil olmak üzere, o ilin özelliklerini dikkate alarak birtakım farklılıklar meydana getirebiliyoruz. Hatay iliyle ilgili olarak da millî güvenlik hususu dikkate alınarak uygulamalarımız yürütülmektedir.

Yine, satılan hazine taşınmazlarının miktarına ilişkin bir bilgi istediler. Arkadaşlar onunla ilgili bana şu anda bilgi vermediler, uygun görürseniz onu ayrıca yazılı olarak cevaplayayım.

Sayın Erdoğan dediler ki: "Bu bütçeler kimin derdine deva olacak, bu bütçeler kimin işine yarıyor?" Ben de bu soruyu hayretle karşıladım. Hakikaten, yani, konuşmamda da ifade etmiştim, bu faiz bütçesini biz halkın bütçesi hâline getirdik, vicdanların bütçesi hâline getirdik, toplumun her bakımdan hissettiği bir bütçe hâline getirdik ve milletten aldığımız parayı tekrar millete döndürdük, milletin hizmetine döndürdük.

Sağlık Bakanlığında... Bakın, sadece sağlık alanında 2002 yılında yaklaşık 13,5 milyar liralık bir sağlık bütçesi varken 2015 yılı itibarıyla sağlık bütçesini 85 milyar liraya çıkardık. Bütçeden sağlığa ayrılan kaynağı yaklaşık olarak 2 kat artırdık. Bu, vatandaştan aldığımız kaynağı gerçekten vatandaşa geri döndürdüğümüzün önemli ispatlarından bir tanesi.

Yine, Millî Eğitim... Yani "Bu bütçe nereye gidiyor, kimin derdine deva oluyor?" dediğiniz zaman eğitim harcamaları... Bakın, merkezî yönetim bütçesinden eğitime ayrılan kaynak AK PARTİ hükûmetleri döneminde 8 kattan fazla arttı. 2002 yılında bütçeden 11,3 milyar liralık kaynak ayrılırken 2015 yılında bu rakam 91,5 milyar liraya çıktı.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Ne kadarı tablete gitti Sayın Bakanım?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bakın, 250 bin derslik inşa edildi AK PARTİ hükûmetleri döneminde.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Ne kadarı tabletlere gitmiş? Bir de onu söyler misiniz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Okul öncesinde okullaşma oranı 4 katına, ilk ve ortaöğretimde ise yüzde 100'e ulaştı.

Ben, şimdi, bütçeden vatandaşlarımıza hizmet olarak dönen hizmetleri anlatmaya bir başlasam epey bir vakit alır ama o konuyu daha fazla uzatmayayım.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - O kadarına gerek yok. Ne kadarı tabletmiş, onu söyle yeter bize.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Esas bütçe görüşmelerinde teferruatlı bir şekilde, gerçekten halkın bütçesi nasıl yapılırmış, onu da ayrıntılı olarak sizlerle görüşeceğiz.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Vay be!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Köksal, TOKİ konutlarıyla ilgili bir soru sordular. Uygun görürseniz -şu anda elimde mevcut bir bilgi yok- bu konuda TOKİ'den bilgi alıp size yazılı olarak cevap veririz.

Sayın Akın'ın enerji talebinin karşılanmasıyla ilgili soruları oldu. Bu konuda da genel anlamda söylemek gerekirse özellikle Türkiye ekonomisinin büyümesine bağlı olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacının karşılanması noktasında AK PARTİ hükûmetleri döneminde hem kamu yatırımları hem de özel sektör yatırımları alanında büyük mesafeler kaydedildi. Bunu da özellikle kaydetmek isterim.

Sayın Haberal'ın "Asgari ücreti 1.300 lira yapmaya kararlı mısınız?" şeklinde bir sorusu oldu. Biz seçim beyannamemizde de Hükûmet programımızda da asgari ücreti 1 Ocak itibarıyla 1.300 lira yapacağımızı ifade ettik.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Seçim beyannamesinde yok. Seçim beyannamesinde yok, okumamışsın herhâlde. O bizim beyannamede vardı.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Seçim beyannamemizde var.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Yok, sonra söz verdiniz, okumamış Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Seçim beyannamemizde var. Tek fark şu: Herkes bir rakam söyledi ama vatandaş AK PARTİ'nin söylediği rakama, AK PARTİ'nin koyduğu hedeflere, AK PARTİ'nin söylediklerine inandı. Aradaki fark bundan ibarettir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET GÜNAL (Antalya) - MHP ve CHP'de var, AKP'de yok.

BAŞKAN - Sayın Bakan, sürenizi uzatıyorum efendim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Değerlendirmede bulunduğu o konuda ayrıca yazılı bir cevap vereceğim.

Başkanım, teşekkür ediyorum.