Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:16
Tarih:17/12/2015


2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SAMİ ÇAKIR (Kocaeli) - Sayın Başkanım, görevinizde başarılar diliyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı yürütme maddesi üzerine düşüncelerimi aktarmak üzere söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime geçmeden önce, usulde, esasta ve metinlerde yapılacak her türlü tartışmayı, "Bârikayi hakikat müsademeyi efkârdan doğar." noktasında kabul ettiğimi, ama bu Meclisin üslup noktasında en az tartışılan bir Meclis olmasını temenni ettiğimi belirterek başlamak istiyorum.

Geçici bütçenin içeriğiyle ilgili olarak, grupların ve şahısların hem genel değerlendirmeleri hem de maddeler üzerinde yaptığı değerlendirmeleri ve grubumuzun ve Sayın Maliye Bakanımızın cevabi değerlendirmeleri bu kürsüden sizlerin ve milletin bilgilerine sunulmuştur. Tüm konuşmaların hafızamızda yer ettiği tabiidir ancak aynı hafıza kaydı milletimiz için de geçerlidir. En son kararı verenin millet olduğu da malumlarınızdır.

Plan ve Bütçe Komisyonunda tüm detay ve teknik değerlendirmeleri dikkatle takip eden bir arkadaşınız olarak bir bütçe çalışmasında muhalefetin katkılarını son derece önemsediğimi ifade etmek isterim ama Meclisteki katkıyı takdirlerinize sunuyorum.

Bütçe bir siyasi iktidarın aynı zamanda vitrini konumundadır. Onun için hükûmetlerimizin tamamında bütçe üzerine yoğunlaşılmış, mali disiplini bozmamaya azami gayret edilmiştir. Geçici bütçe kanununda öne çıkan hususlarda, gerçek anlamıyla bir bütçe kanunu olduğu, Anayasa'yla çelişmediği, devletin devamlılığında istisnai durumlarda ortaya çıktığı, geçici bir tedbir içerdiği kabul edilmektedir.

Değerli milletvekilleri, 2016 yılı bütçesinin mali yılbaşına yetişme ihtimalinin olmaması nedeniyle ve kamu hizmetlerinin aksatılmadan devam ettirilmesi gereğine binaen bir geçici bütçeyi yasalaştırma ihtiyacı hasıl olmuştur. İşte üzerinde söz aldığım 5'inci madde bu yasa tasarısının yürütme maddesi olup, kanunun uygulanmasında ortaya çıkabilecek aksaklıkların ve tereddütlerin giderilmesi, gerekli tedbirlerin alınması, bütçe ve muhasebe işlemlerinin yapılması hususlarında Maliye Bakanına yetki verilmesine yönelik olup, geçici bütçenin ülkemize hayırlar getirmesini temenni eder Genel Kurulu saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)