Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:16
Tarih:17/12/2015


2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Öncelikle Sayın Karakaya'nın, döviz pozisyonu açığıyla ilgili bir değerlendirmesi oldu. Hakikaten hem para politikası bakımından hem de ekonominin genel dengeleri bakımından şirketlerimizin döviz pozisyonu açığı hususu önemli bir konu. Özellikle 2002 yılı sonrası, Merkez Bankamız tarafından ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından alınan tedbirler neticesinde, bugün itibarıyla ekonominin genel dengesini etkileyecek bir risk söz konusu değildir. Değindikleri konu önemli ve bundan sonra da inşallah bu konuda ihtiyatlı bir duruş sergilenmeye devam edilecek.

"Kamu Gözetimi Kurumu, finansal raporlama standardı ile ilgili neyi hedefliyor?" şeklinde bir soru oldu. Kamu Gözetimi Kurumu yerel raporlama standardı, Türkiye muhasebe standartlarını uygulamak zorunda olmayan işletmeler için öngörülen bir standarttır. Standart, taslak olarak kamuoyunun görüşüne açılmıştır. Kamuoyundan gelecek görüş ve öneriler neticesinde son şekli verilerek yayımlanacaktır.

Kıymetli milletvekillerimizin özellikle yol yapımlarına ilişkin olarak, illerine ilişkin değişik talepleri oldu. Ulaştırma Bakanlığından, Karayolları Genel Müdürlüğünden gerekli bilgileri aldıktan sonra eğer müsaadeniz olursa yazılı olarak bu hususlarla ilgili cevap vermek isterim.

Ama bu arada, yeri gelmişken de -bazen tekrar tekrar söylemekte fayda var- AK PARTİ hükûmetleri yaklaşık 6.100 kilometreyle başlamış olduğu bölünmüş yolu 18.162 kilometre ilave ederek bugün itibarıyla 24.263 kilometreye çıkardı. İnşallah, hedefimiz burada bunları 35 bin kilometreye hızla çıkarmak.

Ayrıca 2003'te toplam uzunluğu 50 kilometre olan 83 tünelimiz vardı; 2014 sonu itibarıyla toplam uzunlukları 207 kilometre olan 227 tünele ulaştık. 2015 yılında 284 kilometre uzunluğunda 114 tünelde çalışma yapıyoruz.

Sayın Erdoğan "Yaş sebze meyve üreticileri için bir ödenek öngörüldü mü?" şeklinde bir soru sordular. Özellikle yaş sebze ve meyve üreticileri ve ihracatçılarıyla ilgili olmak üzere uzun yıllardan beri gerçekten olumlu bir gayret gösterilmektedir, her yıl bütçeye bu amaçla ödenek konulmaktadır. Şu anda da yaşadığımız birtakım meselelerle ilgili olarak da gerekli katkı verilmektedir.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Sayın Bakan, 2 defa sordum "Barzani'ye bir sözünüz var mı?" diye, duymuyorsunuz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Usta "Samsun için 2016 bütçesinde ne ödenek öngörüldü?" şeklinde bir soru sordular. Şu an için bilgim yok ama ilgili kurumlardan gerekli bilgileri derler sizlere yazılı olarak arz ederiz.

Sayın Parsak "Ne kadar kamu zararı oluştu?" şeklinde bir meseleyle ilgili soru sordular. O konuda da, uygun görürseniz, ilgili kamu idaresinden gerekli bilgileri alalım.

Son olarak, Sayın Haberal işsizlik konusunda bir soru sordular. Değerli arkadaşlar, 2009 global krizinden sonra gerçekten birçok ülkede işsizlik oranları önemli ölçüde arttı ve hâlâ birçok ülke istihdamda 2009 seviyesine gelemedi ama Türkiye global krizden sonra yaklaşık 7 milyon insanına istihdam yarattı. Dolayısıyla, işsizlik oranlarına ilişkin duyarlılığa katılmakla birlikte global koşulları ve global gelişmeleri düşündüğümüzde kriz sonrası dönemde 7 milyon civarında bir istihdam yaratılmış olması hususunun da takdirle karşılanmasını beklemek de bizim hakkımız.

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.