Konu:İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu'nun 1 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın 4'üncü Maddesi Üzerinde Ak Parti Grubu Adına Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:16
Tarih:17/12/2015


İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu'nun 1 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 4'üncü maddesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; samimi bir şey söyleyeyim, İstanbul gibi büyük bir şehrin il başkanlığını yapmış bir beyefendiden bir demokrasi kültürü beklerdim. Demokrasi şöyle bir şey: Muhalefet, iktidarın işine karışır çünkü iktidar, muhalefetin de yetkisini kullanır. Mesela yüzde 49 oy alır ama yüzde 100'e, bizim de seçmelerimizin vergisine, bizim de seçmenlerimizin mal varlığına yönelik kararlar alır. Onun için, muhalefet dizayn etmeye kalkmak, demokrasiyi çok anlamadığını gösteriyor ama daha tehlikeli bir şey söylüyor, bütün muhalefeti ihanetle suçlayan bir yaklaşım gösteriyor. Bu bir hakarettir. Bu seviyede cevap vermeyeceğim.

Bakın arkadaşlar, dış politika üzerinden bunu yapıyorsunuz. Suriye'de Beşar Esad'la hangi ilişkilerde olduğunuzu biz biliyoruz, "kardeşim Esad", ortak bakanlar kurulu, sonra geldiğiniz yeri biliyoruz. Putin'le olan ilişkilerinizi biliyoruz, Soçi'de mütercim olmadan yapılan görüşmeler.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Yanlış mıydı onlar?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Rusya'yla yapılan uluslararası anlaşmaların Başbakanın damadının yönettiği şirketin çıkarlarına indirgenen, millî çıkarlarımız ihalesiz işlemlere indirgenen o seviyesiz ilişkileri biz burada çok eleştirdik...

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Çok ayıp, çok!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - ...ve bize ve bütün muhalefete ne zaman sıkışsanız "Siyonistler", hatta burada tekrarlayamayacağım şeylerin en üst düzeylerini söyledi.

Biz, hayatımızda hiç kimseyi ayırmadık, dini, mezhebi, Yahudi, Hristiyan diye hiç ayırmadık ama siz bu ayrımı yaptınız ... (x)şovları yaptınız, orada Şimon Peres'e posta koyma şovları yaptınız, Mavi Marmara şovları yaptınız da bugün bu uluslararası anlaşma...

Rica ediyorum, biz sizin dış politika tutarsızlıklarınızın peşinde gitmek zorunda değiliz çünkü biz tecrübeli bir kurumuz, biz halkımızın çıkarlarını görmek zorundayız.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Evet, muhalefet de tecrübeli, halk için muhalefet!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Sizin dengesizlikleriniz bu ülkenin millî çıkarı değil ve burada halkımızı korumak için elimizden geleni yapacağız.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)