Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:16
Tarih:17/12/2015


2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Öncelikle Sayın Akar'a sorusundan dolayı teşekkür ediyorum. Doğrudur, özellikle engelli vatandaşlarımızın gün içerisinde şehir içi özel halk otobüsü taşımacılığından ücretsiz yararlanması noktasında geçen dönem Hükûmetimizin inisiyatifiyle çıkarılan yasal düzenlemeyle böyle bir imkân tanınmıştır. Burada özel halk otobüsleri ve deniz otobüslerine de verdikleri bu hizmet karşılığında bir destek yine aynı yasada öngörülmüş ve buna ilişkin yönetmeliğin de altı ay içerisinde çıkarılacağı ifade edilmiştir. Çalışmalar hâlihazırda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken yürütülmektedir. Ben de göreve başladıktan sonra özel olarak konuyla ilgilendiğimi ifade etmek istiyorum. En yakın zamanda bu düzenlemeyi yapıp özel halk otobüsü işletmecilerinin beklediği bu desteği açıklayacağız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - En kısa zaman ne kadar?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - İnşallah, en kısa sürede özel olarak ilgileneceğimi burada ifade edeyim. En kısa sürede inşallah bu düzenlemeyi yapacağız.

Sayın Haberal cari açıkla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ekonominin geneline ilişkin olarak bugün en son FED kararı açıklandı, hepimiz takip ettik. Günlerdir FED'in faiz kararından sonra gelişmekte olan ülkelere ilişkin çeşitli senaryolar ifade edildi, çeşitli şeyler konuşuldu ama bugün gördük ki Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu... Böyle bir faiz kararından sonra hem borsada hem kurlarda hem de faizde ortaya çıkan gelişmeler bir defa daha gösterdi ki gelişmekte olan ülkeler içerisinde Türkiye ekonomisi sağlam bir görünüm arz ediyor.

Cari açık konusunda da biz Hükûmet olarak gerek Onuncu Kalkınma Planı'nda gerek öncelikli dönüşüm programlarında gerek yeni Hükûmet programımızda özellikle cari açığı azaltacak, yerli üretimi artıracak, ithalatı azaltacak, sanayide yeniden dönüşümü sağlayacak bir ekonomik politika çerçevesi oluşturduk. İnşallah, hep beraber önümüzdeki dönemde hem global konjonktürün verdiği imkânlar hem de ekonomide meydana getirilecek yapısal önlemler çerçevesinde bu mesele çözülecek.

Yabancılara ne kadar toprak satıldığına ilişkin bir soru sordunuz. Elimde henüz bir bilgi yok. Ama, biliyorsunuz, bu topraklar bizim topraklarımız, herhangi bir şekilde satın alanlar tarafından bir tarafa götürülecek topraklar değil. Birçok ülke bu şekilde karşılıklı olarak veya olmaksızın bu tür düzenlemeler yapıyor, buna da böyle bakmak lazım. Yani, globalleşen bir dünyada dünyaya olan ufkumuzu, vizyonumuzu yerel ve lokal sınırlara, lokal bakış açılarına da hapsetmemek lazım. Kendimize güvenmemiz lazım. Bence kendimize güvenimiz arttığı sürece bu tür düzenlemelerden korkmayız. Bu tür düzenlemelerden korktukça zaten kendi içimize doğru bükülüyoruz ve çok da fazla ilerleyemiyoruz. Allah'a şükürler olsun, son on dört yılda hem ekonomide hem de siyasette ortaya konulan vizyon yeni bir bakış açısını ortaya koymaktadır, onun için endişe etmeyin.

Sayın Parsak "Ankara-İzmir otoyolu ne zaman yapılacak?" şeklinde bir soru sordular. Şu anda elimde bu konuda bir bilgi yok. Ama, Karayolları Genel Müdürlüğünden gerekli bilgiyi alıp yazılı olarak sizlere arz ederiz.

Sayın Erdoğan'ın sorusu: "Örtülü ödenek ne kadar ayırdınız?" 2015 yılı başlangıç ödeneklerinin yüzde 25'i kadar ayırdık. En azından öyle olması lazım. Çünkü genel olarak mal ve hizmet alımlarında oran o şekilde belirlendi.

Sayın Arslan, Denizli-Aydın-Antalya otoyoluna ilişkin bir soru sordu. O konuda da Karayolları Genel Müdürlüğünden bilgi alıp size arz ederiz yazılı olarak.

Yine, demir yolu projesiyle ilgili söyledi, "Teşvik çalışması var mı?" dedi. Biliyorsunuz, bir eylem planı açıklaması yaptık. İnşallah, gerçekten önümüzdeki dönemde yatırımları, üretimi, ihracatı artıracak, sanayide yapısal dönüşüm sağlayacak birçok eylemi hem yasal düzenlemelerle hem de uygulamayla ortaya koyacağız. O konuda da inşallah yatırım ortamını destekleyen, yatırım ortamını iyileştiren düzenlemeleri bir an önce hayata geçireceğiz.

Sayın Yarkadaş "Çapa ve Cerrahpaşa'ya ödenek aktarılmıyor." şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Biz, İstanbul Üniversitesi dâhil olmak üzere, bütün üniversitelerimize yeterli ve gerekli ödenekleri koyuyoruz. Cerrahpaşa ve Çapa fakülteleri, hastaneleri bizim göz bebeğimiz. Dolayısıyla o hastanelerle ilgili konuları da yakından biliyorum. Önümüzdeki dönemde de inşallah oradaki mevcut konularla da ilgili üniversiteyle görüşür, gereken çözümleri birlikte üretiriz.

Sayın Öz kamuda çalışan personelin farklı statülerde olması konusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordular. O konuda da biliyorsunuz AK PARTİ hükûmetleri döneminde gerçekten kamu personelinin hem mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi bağlamında hem de statülerinin korunması ve eşitlenmesi konusunda çok önemli düzenlemeler yaptık. 2011 yılında yaptığımız düzenlemeyle farklı kurumlarda, farklı kadro unvanlarında çalışıp da aynı işi yapanların ücret eşitlemesini yaptık. Bu söylediğiniz konularda da gerekli araştırma ve çalışmalar yapılır.

Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.