Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:16
Tarih:17/12/2015


2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili kardeşlerim; hepinize saygılarımı sunuyorum. Öncelikle, bütçeyle ilgili, inşaatlara, yollara değil de halkımıza, insanımıza, fakirimize, garibanımıza, yolda kalmışa biraz daha pay ayrılsın, biraz daha fazla bir şekilde onlara önem verelim, lütfen, ben bunun için bu kürsüye çıktım. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi Roman kardeşlerimden bahsedeceğim sevgili kardeşlerim. Sokağın önünden geçip de arka mahallede yaşayan, çadırda yaşayan, kulübede yaşayan ama göremediğimiz, cumhuriyetten, doksan iki yıldan beri göremediğimiz...

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Biz o mahallelerden yüzde 90 aldık, yüzde 90.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - ...ilk defa kürsüye çıkan bir kardeşiniz olarak Roman kardeşlerimin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak daha iyi şartlarda yaşaması için, daha iyi sosyal koşullarda barınma, sağlık, eğitim, efendim, ön yargı, ayrımcılıktan arındırılmış bir şekilde yaşaması için burada konuşma aldım. İnşallah bizim istediklerimiz, dileklerimiz olur.

Ben sizlere bir şey söyleyeyim: Bu ülkede Roman olmak, dünyada Roman olmak hiç kolay değil, inanın. Hayatımız ayrımcılıkla, ön yargıyla yaşamakla, mücadele etmekle başlıyor. Roman olmak, çadırda yaşamak, kulübede yaşamak, bir göz odalı evlerde yaşamak, elektriksiz, susuz yaşamak, bakkaldan 1 TL'lik salça almak, yarım ekmek almak, efendim, eğer parası yoksa komşusunun kapısını çalıp yemek istemek. Roman olmak, aç kalmak, işsiz kalmak, susuz kalmak. Maalesef biz bu şekilde büyüdük.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - İşte "büyüdük" diyorsunuz, o eski Türkiye'deydi.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Sizden ricam, Roman kardeşlerimizi bundan sonra unutmayalım.

Şurada Allah'ınızın aşkına Romanları sevmeyen var mı? (AK PARTİ sıralarından "Yok." sesleri) Mertçe parmak kaldırsın. (CHP, AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

Teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım, seviyor musunuz Romanları, seviyor musunuz? Size soru soruyorum: Romanları seviyor musunuz? Allah'ınızın aşkına?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Seviyoruz tabii.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Tamam, o zaman bir şey söyleyeceğim: Romanlara 2016 bütçesinden pay ayıracağız. Bu, ülke meselesi arkadaşlar, kusura bakmayın. Ayıracağız; söz mü Bakanım? Sayın Bakanım...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bütün vatandaşlarımıza...

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Roman vatandaşlarımıza, fakirimize, garibanımıza, herkese; kimseyi ayırmayacağız, herkese pay ayıracağız. Ben onun için... Bakın, bizi tam tanımıyorlar. Kusura bakmayın, bizim resmî dilimiz Türkçe ama ben bir şey... Bizim Romancamız da var. Ben sizleri Romanca, barışçı bir şekilde selamlamak istiyorum, bütün halkımızı selamlamak istiyorum. "..."(x) (CHP, AK PARTİ, HDP sıralarından alkışlar) Size dedim ki: Sevgili kardeşlerim, Türkiyeli kardeşlerim, bütün kardeşlerim ve Roman kardeşlerim, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Allah yardımcımız olsun.

Yalnız, bakın, Roman açılımı burada arkadaşlar. Bakın, Roman açılımı burada dimdik duruyor. Cumhuriyet Halk Partisi yaptı bunu. (CHP sıralarından alkışlar) Teşekkür ediyorum Cumhuriyet Halk Partisine, Sayın Genel Başkanımıza. Sesimizi çıkardığı için, ilk defa Romanların sesini şu kürsüden dünyaya, Türkiye'ye duyurduğu için.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Özcan, haksızlık yapıyorsun.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Yalnız Roman açılımı bize büyük bir heyecan verdi.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Özcan, haksızlık yapıyorsun.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Bir dakika... Bir dakika... Söyleyeceğim ağabey.

Roman açılımı bize büyük bir heyecan verdi (AK PARTİ sıralarından alkışlar) ama verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı.

NECİP KALKAN (İzmir) - AK PARTİ'nin sizin için yaptıklarını unutma; onları da söyle!

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Hâlen çadırda yaşıyoruz. Dönemin Başbakanı, şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki: "Bir yıl içerisinde, çadırda, barakada kalan bir Roman olmayacak." Beş yıl geçti arkadaşlar, insaf! Daha strateji belgesi çıkmadı ya! Yapmayın sevgili kardeşlerim. Strateji belgesi çıkmadı daha.

Bakın, Sayın Bakan, lütfen... 2016 bütçesinde yerimiz olsun artık. Biz de insanca yaşamak istiyoruz. Bütün yoksullar, Türkiye'deki bütün fakirler şu bütçeden pay alsın lütfen. Kimseyi ayırt etmeyelim, bu ülke hepimizin, bu devlet hepimizin. (Alkışlar) Biz de bu devletin mensubu gibi hissetmek istiyoruz kendimizi. Hissettik... Türkiye'yi çok seviyoruz, ülkemizi çok seviyoruz ama en fakir biziz, en yoksul biziz. Yapmayın gözünüzü seveyim ya! Yapmayın Allah'ınız aşkına ya! Yapmayın! Romanız; bu ülkenin gülen yüzüyüz, neşesiyiz. Bu ülkenin en kötü şartlarda yaşayan ama en çok gülen insanlarıyız. Bir Roman kadınına sormuşlar, demişler ki: "Çadırda yaşıyorsun, elektriğin yok, suyun yok, paran yok pulun yok. Neden bu kadar güler yüzlüsün? Neden bu kadar neşelisin?" "Vallahi, açlığımızı unutmak için oynuyoruz, yapacak bir şey demiş. (Alkışlar) Yapacak bir şey yok arkadaşlar.

Sayın Bakanım, söz mü; 2016 bütçesinden Romanlara pay ayırıyoruz?

Söz mü? Söz mü? Arkadaşlar, yapmayın gözünüzü seveyim ya. (AK PARTİ sıralarından "Söz!" sesleri, alkışlar)

Sayın Bakanım, lütfen ya. Sayın Bakanım, bakın... Ülkemizin ayıbı bitsin arkadaşlar, yapmayın ya. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Sevgili arkadaşlar, Romanlar da bu ülkenin vatandaşı. Tamam mı arkadaşlar? Lütfen, lütfen...

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Rahat ol, rahat ol, AK PARTİ zamanı, CHP yok, CHP zamanı değil, AK PARTİ zamanı, hepsi olur.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum hepinize, çok sağ olun. (CHP, AK PARTİ ve HDP sıralarından alkışlar)

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum. Bütçeden pay istiyoruz. Sayın Bakan, Romanları unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. (CHP, AK PARTİ ve HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Purçu, teşekkür ediyorum. Sayın Purçu, Romanları hepimiz seviyoruz.

Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Ben bütçeden pay istiyorum arkadaşlar.