Konu:Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:16
Tarih:17/12/2015


Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce kürsüdeki hatip, partimiz tarafından kazanılmış Şişli Belediyesiyle ilgili bir iddiayı ortaya koymuştur.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Müftü söyledi, müftüyü dinle ya.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Değerli AKP'liler, sizinle hiçbir zaman bir yolsuzluk koalisyonu kurmayacağız. İstanbul'un 39 tane ilçe belediyesi var, 13'ünü biz yönetiyoruz, Büyükşehir ve kalanları siz yönetiyorsunuz. Bütün grubum adına size bir teklif getiriyorum; gelin beraber Parlamentoda bir Meclis araştırması hatta Meclis soruşturması komisyonu kuralım. İstanbul'un 39 belediyesinin ve Büyükşehrin bütün hesaplarına, bütün bilgilere, belgelere sınırsız ulaşma yetkisiyle bir soruşturma komisyonu kuralım. (CHP sıralarından alkışlar)

Eğer bu memleketin hakkını yemiş bir tek CHP'li varsa cezasını ağırlaştırılmış olarak verelim. Yüreğiniz varsa yarın Meclis soruşturma önergesini buraya getireceğiz. Hodri meydan! Hadi yolsuzluklardan hesap soralım, hadi üzerine gidelim, varsa yüreğiniz kabul edin.

Saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)