Konu:Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın Chp Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:16
Tarih:17/12/2015


Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AKP'nin tezi şuna dayanıyor kabaca: "Ergenekon'da haksızlık vardı, siz orada cemaatin karşısındaydınız, 17-25'te de aynı cemaat vardı, yanında mı duruyorsunuz?" Tamamıyla saçma bir tez. Birincisi, Ergenekon, Balyoz, Oda TV, KCK davalarında sahte deliller, kriminal, gizli tanıklar, delillerinizin tamamı sahteydi. Biz o davayı inceledik, ön yargısız inceledik ve bunu dile getirdik.

17-25 Aralıkta, değerli AKP'liler, bu bakan evlatlarının vatan evlatlarının hakkını yediği yalan mıydı? Mesela çelik kasalar yalan mıydı? Yanlış mı gördük?

MEHMET UĞUR DİLİPAK (Kahramanmaraş) - Yanlış gördün.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ayakkabı kutularına doldurulan o yetim hakkı montaj mıydı? Yok muydu böyle bir şey? Yani "Reza Zarrab" denen bir iş adamı ki utanç verici bir şey, cari açığı kapatacak diye Türk Bayrağı'nın önünde tutup da bu halka millî, ulusa sesleniş konuşması yapan...

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Önüne yattılar, önüne, önüne.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU (Erzurum) - 65 milyar dolar nereye gitti bu ülkede?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - ...o rezil tablonun müsebbibi olan, o iş adamının önüne sizin partinizin İçişleri Bakanının "Ben senin önüne yatarım." demesi...

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Ayıp, ayıp!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - ...ve o önüne yatan bakanın evladının çelik kasalarından milyonlarca dolar çıkması yalan mıydı? (AK PARTİ sıralarından "Yalan, yalan!" sesleri) Biz yanıldık mı? Böyle bir şey yok muydu?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Halk Bankası Genel Müdürü nerede, onu bir sor.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu milletin anasına küfreden ve bu milletin anasına küfreden iş adamlarının oluşturduğu havuzda 630 milyon dolar rüşvet parasının toplandığı ve onunla her gün sizin en büyük yandaş medyanızdan haram lokmalar yiyen yazarların bizlere hakaret ettiği bu rüşvet olayı yalan mıydı arkadaşlar?

MEHMET UĞUR DİLİPAK (Kahramanmaraş) - Yalandı.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Yok muydu böyle bir şey?

Değerli arkadaşlar, hırsızlar kadar hırsızları aklayanlar da suçludur, vicdanen suçludur, dinen günahtır, ahlaken ayıptır ve hukuken suçtur. Bunu şimdilik kapatmış olabilirsiniz. Bu dosyalar vicdanlarda açıktır ve emin olun hesaplaşılacaktır.

Saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)