Konu:Chp Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:16
Tarih:17/12/2015


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yolsuzluk sebeplerinin araştırılması ve mücadele yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla verdiğimiz araştırma önergesi üzerine, lehinde olmak üzere, grubumuz adına söz aldım.

Burada, biraz önce, Türkiye'de ve dünyada yaşayan Alevi yurttaşlarımızın kalbini kıracak şekilde, tarihte Alevi katliamlarıyla meşhur padişahların...

KEMALETTİN YILMAZTEKİN (Şanlıurfa) - Yalan, yalan.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - ...İdrisi Bitlisî'nin de anılması üzerine ben de Hacı Bektaş Veli'yi, Pir Sultan Abdal'ı, Âşık Veysel'i, Neşet Ertaş'ı bu topluma kazandırmış bu insanları selamlamak üzere kürsüye çıktım. (CHP sıralarından alkışlar; AK PARTİ sıralarından "Hepsi bizim, hepsi." sesi)

Ben, bu ülkede laik, çağdaş, modern hayatın sembolü olan, Kurtuluş Savaşı'nı vererek bu ülkeyi bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve onun silah arkadaşlarını selamlamak üzere kürsüye çıktım. (CHP sıralarından alkışlar)

Ben, bu ülkede inançları yüzünden Sivas'ta, Çorum'da, Maraş'ta katledilen insanları selamlamak üzere çıktım. Hepsine bin kere selam olsun. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Başbağlar...

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Başbağlar'da katledilen insanları da selamlamak üzere çıktım. Katliamın her türlüsü kötüdür, öldürmenin her türlüsü kötüdür, cinayetin her türlüsü kötüdür.

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Dersim katliamı da kötüdür.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Tıpkı yolsuzlukların kötü olduğu gibi, suçların kötü olduğu gibi, halkın hakkını yemenin kötü olduğu gibi bunların hepsi kötülüktür ve insanlığa karşı suçtur değerli arkadaşlar.

Yolsuzluk nedir? Yolsuzluk, bir kamu görevlisine emanet edilmiş bir yetkinin kendi çıkarları uğruna kötüye kullanılması üzerine menfaat temin edilmesidir ve ülkemizde öyle bir hâle geldik ki yolsuzluk meşrulaştırılmaya başlandı. "Devletin malı deniz, yemeyen domuz." diyenler, "Yiyor ama çalışıyor." diyenler, "Bu millet hırsızı seviyor." diyenler... Hatta, bu ülkede Siemens firması adına bu ülkenin bürokratlarına rüşvet veren bir yabancı genel müdürün "Rüşvet, Türkiye'de iş yapma kültürünün bir parçasıdır. Biz Türkiye'de rüşvet vererek Türkiye'deki çarkların yağlanmasını sağladık." diyeceği kadar bizi küçük düşüren ve bu şekilde yolsuzluğu, ahlaksızlığı, hırsızlığı meşrulaştıran bir düzenle karşı karşıyayız arkadaşlar.

Acaba yolsuzluk kötü müdür? Yolsuzluk kötüdür değerli arkadaşlar çünkü kamu zararı doğurur, çünkü namuslu insanların ödediği vergilerin çarçur edilmesi sonucunu doğurur.

Mesela kim vergi öder? Vergi mükellefleri. Kimdir vergi mükellefi? Mesela 74 yaşındaki Mehmet Erdoğan amca; Cizre'de sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde evinde ekmek olmadığı için, açlık çektiği için "Ben yaşlıyım, kimse bana dokunmaz." diye sokağa çıkıp ekmek almaya giderken vurularak öldürülen 74 yaşındaki Mehmet Erdoğan amcamız eğer o ekmeği alabilmiş olsaydı yüzde 8 KDV ödeyecekti ve vergi mükellefiydi.

Değerli arkadaşlar, hani şehit cenazelerinde görüyoruz, içimiz sızlıyor ya parmak kadar şehit çocukları babalarının al bayrağa sarılı cenazelerine son bir bakarken; işte, o şehit çocukları babaları için aldıkları kefen bezinde yüzde 18 KDV ödediği için vergi mükellefidir değerli arkadaşlar. İşte, bu yolsuzluklar... Bu şehit çocuklarının, bu kirli savaşta katledilen Türk ve Kürt kardeşlerimizin -vergi mükellefidir- onların hakları buralarda yağmalanmaktadır.

Yolsuzluklar kötü bir şeydir değerli arkadaşlar çünkü yolsuzlukların en çok mağduru ezilenlerdir; kadınlardır, çocuklardır, işçilerdir, çalışanlardır, öğrencilerdir, atanamayanlardır, işsizlerdir yani ezilenlerdir. Çünkü ezilenin kendisine ihale verecek bir dayısı yoktur; çünkü ezileni, atanamayanı işe sokacak bir dayısı yoktur. Bunların ödedikleri vergiler yağmalanır ve bunlar kamunun hizmetlerinden yararlanamazlar çünkü hırsızlar ve haramiler onların vergilerini yağmalarlar değerli arkadaşlar. Bunlar ki GSS primi ödemek zorunda kalanlardır, bunlar asgari ücretlerinden vergi ödemek zorundadırlar, haramiler de bunların vergilerini yağmalayanlardır.

Arkadaşlar, yolsuzluklar kötüdür çünkü yolsuzluklar sadece bizim millî servetimizi, ödediğimiz vergileri heba etmezler, yolsuzluklar kimi zaman can alırlar. Bakın, en son Soma'da 302 madencinin öldürüldüğü, katledildiği o bilinçli cinayetler aslında birer yolsuzluktur. O madenin devredilmesi, kiralanması birer yolsuzluktur. O kiralanmış madenlerden ihalesiz olarak fahiş fiyatlarla kömür alınması bir yolsuzluktur. Fahiş fiyatlarla kömür alan işçi katillerinin ve onun siyasi ve bürokrat iş birlikçilerinin ve ortaklarının kazandıkları paralar haramdır. O işçi kanı üzerinden kazanılan paralarla İstanbul'un en pahalı gökdelenleri dikilmiş ve İstanbul'un en pahalı gökdelenlerindeki rezidansları o işçi katilleri tarafından kentleri katletmek üzere, yaşam alanlarımızı yok etmek üzere dikilmiştir. Bu fahiş fiyatları bütün bu mazlum halkın vergileriyle kazanan insanlar 70 liraya kıyıp bir gaz maskesi almamışlardır, 150 bin liraya madende bir yaşam odası kurmamışlardır. Çünkü onların paraları kıymetlidir ve mevzuata göre alması gereken önlemleri almayarak işçi katlettikleri için yolsuzluk aynı zamanda bir cinayettir, tıpkı Elbistan'da olduğu gibi. Elbistan'daki medya patronunun oradaki hafriyat işlemlerini doğru dürüst yapmaması ve buna da dönemin bürokratlarının göz yumması sonucunda Elbistan'da 10 maden işçisi toprak altında kalmıştır, hâlâ cesetlerine ulaşılamadı, hâlâ ailelerinin bir Fatiha okuyacakları mezarları yoktur değerli arkadaşlar; tıpkı Zonguldak'taki, Kozlu'daki maden ocağında, 30 işçinin can verdiği maden ocağında Sayıştay tespitinde olduğu gibi, "Bu madende şimdiye kadar ölümcül bir kaza olmaması tesadüftür." dediği gibi, yolsuzluklar cinayetlerle sonuçlanmıştır değerli arkadaşlar.

Nedir yolsuzluk suçu? Mesela rüşvet bir yolsuzluk suçudur. Bir ülkenin başbakanının oğlunu arayarak İran ile Almanya arasında yapılacak boru hattı teşvikleri karşısında verilen 10 milyon dolar -ki 10 milyon dolar beğenilmediği için "Onlar zaten bizim kucağımızdalar, vermek zorundalar." dedikleri 10 milyon dolar- rüşvettir değerli arkadaşlar.

Mesela bir ülkenin içişleri bakanının yabancı bir iş adamının mevzuata aykırı işlemler karşısında onun önüne yatması karşılığında çelik kasalarda görülen dolarlar birer rüşvettir arkadaşlar.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Terbiyeli konuş.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Yapılan işlem terbiyesizse ben ne yapabilirim Hanımefendi? (CHP sıralarından alkışlar) Bu işlemi yapan terbiyesiz, ben bunu anlatıyorum, ben hakaret etmiyorum. Sizin yaptığınız işlemleri anlatmaya çalışıyorum.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Biz yapmadık o işlemleri. "Sizin yaptığınız" deme, bu kadar insanız burada!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - O zaman, partinize mensup bakanların yaptığı işlemler...

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen kendi Şişli Belediyene bak, Şişli Belediyesine bak.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir yabancı iş adamının kanuna aykırı işlemler karşılığında 700 bin liralık...

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Onu niye söylemiyorsun, Şişli Belediyesini? Niye söylemiyorsun?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - ...300 bin franklık saati koluna takmasındaki o saat rüşvettir, yapılan işlem rüşvet eylemidir değerli arkadaşlar.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Şişli Belediyesini niye söylemiyorsun?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Yolsuzluğun bir diğeri kayırmacılıktır. Eşi, dostu, akrabayı...

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Niye söylemiyorsun? Onu da söyle!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bu ülkede namusluların sesi de senin kadar çıkacak.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Tamam, çıkacak. Bak ben söylüyorum.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Hiç merak etme, namussuzlardan daha çok bağıracağız biz de bu kürsüde. (CHP sıralarından alkışlar)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Onu da söyle, İSKİ'yi de söyle!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Namussuzlardan daha çok bağıracağız.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Niye söylemiyorsun?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bu ülkede akraba kayırmacılığı, yani damadınızın şirketine...

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Bak bunlar beraat etti.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - ...uluslararası anlaşmalardaki millî çıkarlarımızın satılması kayırmacılıktır değerli arkadaşlar.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Konuşuyorsun!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Aynı şahsın Enerji Bakanı ve gizli başbakan olarak atanması siyasi kayırmacılıktır arkadaşlar.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Varsa belgen, savcıya ver.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ve rüşvet sadece para ve saat olarak verilmez.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Savcıya suç duyurusunda bulun.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Muhafazakâr diyenlere sesleniyorum; Mahkeme kayıtlarında, hükümlü mahkeme kayıtlarında... Muhafazakâr denilen bürokratlara İstanbul'un beş yıldızlı otellerinde hayat kadınları rüşvet olarak verilmiştir. Bu, ahlaksızlıktır! Bu ahlaksızlığın sebebini, haksızlığını biz soracağız değerli arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar) Bakan kardeşlerine kamu ihaleleri karşılığında bir ülkede eğer hayat kadınları rüşvet olarak veriliyorsa o ülke çürümüş demiştir. O ülkenin çürümüş düzeni içerisinde çıkarılan iç savaşta insanlar katledilir, o ülkenin çürümüş düzeninde Ayaz bebek öldürülür, Muharrem bebek ebediyete babasının heybesinde yolculanır; o çürümüş düzende, o çürümüş düzenleri kuranlar saraylarda rahat ederken halk acı çeker. Biz de bu halkın hesabını soracağız, soracağız, soracağız!

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)