Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:15
Tarih:16/12/2015


2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Sayın Erdoğan'ın Sayıştay raporlarıyla ilgili olarak sorduğu soru noktasında bir önceki cevabımda vermiştim. Bu sene Sayıştay raporları Plan Bütçe Komisyonuna gelmiş durumda. 2016 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun görüşmeleri sırasında Sayıştay raporları komisyon tarafından değerlendirilecektir, komisyonumuzun takdirindedir.

Sayın Yedekci'nin yeşil alanlarla ilgili duyarlılığına teşekkür ediyorum. Biz de, hakikaten, yeni Hükûmet programımızda özellikle çevreye özel bir bölüm ayırdık. Hakikaten, çevre hepimizin ortak malı, geçmişten devraldık, geleceğe devredeceğiz ve gelecek için bizim nazarıitibarımızda emanet. Hükûmet programımızda çevreyle ilgili bölümde buna özel yer verdik ve bütün arkadaşlarımızın bilmesinde de fayda var. Şehirlerde yeni gelişen alanlarda kişi başına 10 metrekare olan yeşil alan şartını 15 metrekareye kadar çıkaracak ve uygulamayı etkinleştireceğiz. Yani, şehirlerin yeni geliştiği bölgelerde mevcut mevzuattaki miktarı yaklaşık olarak yüzde 50 oranında artırıyoruz, şehirlerimizin çevreye duyarlı, yeşil alanın daha fazla...

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Millî Emlakin arazilerini artık yeşil alan şartıyla mı vereceksiniz? Bu mu demek oluyor?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Şu demek oluyor: Çevreye duyarlı bir şehir, çevreye duyarlı bir medeniyet bizim zaten köklerimizde var, geleceğimizde de olacak, hiç merak etmeyin.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - "Evet." deseniz ne kadar mutlu olacağız Sayın Bakanım.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Haberal'ın kira gelirlerine ilişkin bir değerlendirmesi oldu, öncelikle teşekkür ediyorum. Maliye Bakanlığı olarak Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek döneminde gerçekten takdirle karşıladığımız bir çalışma yapıldı ve o dönemde kira geliri elde eden mükelleflerimize yıl içinde elde ettikleri kira gelirlerine ilişkin hazır beyannameler oluşturuldu ve mükelleflerimize bu beyannameler sunuldu. Kendi iradeleriyle bu beyannameleri doldurup Gelir İdaresine beyan olarak verdiler ve kira gelirleri üzerinden elde edilen vergi gelirlerimiz ve beyan miktarımız arttı.

Biliyorsunuz, özellikle Gelir İdaresi Başkanlığımızca uzun süredir, daha önceki Hükûmetler döneminde de başlayan, bizim de daha da geliştirerek devam ettirdiğimiz VEDOP projesi başta olmak üzere büyük oranda teknoloji yatırımı yapıldı ve bu imkânlar bu şekilde elde edildi. Bizim kira geliri elde edenlere karşılık özel olarak bir olumlu veya olumsuz yaklaşımımız yok. Tamamen kendi beyanlarıdır. Ama şunu da ifade etmeme müsaade edin: Kayıt dışı ekonomiyle ilgili TÜİK'in yayınladığı istatistiklere bakacak olursak, 2004 yılında yüzde 52 nispetinde olan kayıt dışı ekonomi oranı, son açıklanan verilerle yüzde 34 seviyesine kadar çıktı. Bizim daha fazla kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmemiz lazım, verginin daha adaletli bir şekilde toplanması lazım.

Sayın Aydın "Erzincan, Bayburt, Erzurum'un kalkınması için önümüzdeki dönemde ne yapacaksınız?" dedi.

ERKAN HABERAL (Ankara) - Cari açığa cevap vermediniz Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Hep beraber, Sayın Vekilim, hep beraber çalışacağız. Erzurum'a da Bayburt'a da Erzincan'a da bütün 81 vilayetimize de daha fazla hizmet götüreceğiz, daha fazla yatırım götüreceğiz, bundan emin olabilirsiniz.

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Ama haksızlık etmeyin, 2002'de daha iyiydi.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Örtülü ödenek konusundaki yapılan değerlendirme... Örtülü ödenek gizli saklı bir şey değil. 5018 sayılı Kanun'a göre çerçevesi düzenlenmiş, mekanizmaları belirlenmiştir. İhtiyaçlar çerçevesinde bu harcamalar yapılır. Devletin her zaman için ihtiyaçları olacaktır, olmaya da devam edecektir. Burada bir tereddüt olmasın.

Asgari ücretle ilgili olarak da...

ERKAN HABERAL (Ankara) - Sayın Bakan, cari açığa cevap vermediniz efendim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bütün soruları yetiştirmeye çalışıyorum, bir tek siz sormadınız.

ERKAN HABERAL (Ankara) - Cari açığı sordum efendim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Asgari ücret konusundaki çalışmalarımız devam ediyor.

Mersinli narenciye üreticilerimiz konusunda, Bakanlar Kurulu olarak bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Hiçbir şekilde üreticimizi mağdur etmemiz söz konusu değil. Her türlü tedbirin alındığını ve alınacağını da ifade etmek isterim.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Sayın Bakan, sözleriniz kayıtlara giriyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Üstündağ'ın Muğla üzerinde gelir payıyla ilgili yaptığı değerlendirme konusunda da...

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Bütün sözlerinizi takip edeceğim Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...gelir payı değerlendirmesiyle ilgili olarak da, doğrudur, şirket merkezleri farklı olduğu zaman...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERKAN HABERAL (Ankara) - Sayın Başkan, sorularımıza cevap alamadık Sayın Bakandan.

BAŞKAN - İlave süre veriyorum.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...o ildeki, o ilin hesabına dâhil ediliyor. Sistemin üzerinde bu tür değerlendirmeler yapılabilir. Bunu birlikte inşallah konuşur, daha iyi bir gelir payı modeli geliştiririz.

Teşekkür ediyorum.