Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:15
Tarih:16/12/2015


2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Öncelikle, Sayın Erdoğan işsizlikle ilgili bir soru sordular. Biliyorsunuz, 2009 global ekonomik krizinden sonra birçok ülkede büyüme oranları aşağı gelirken, işsizlik oranları aşağı gelirken bütün kırılganlıklara rağmen, Türkiye ekonomisi bu dönemde yaklaşık 7 milyon insanımıza yeni iş imkânı sağlamıştır.

Genel anlamda işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirme konusunda mutlaka akılda tutmamız gereken temel husus şudur: Bir ekonominin iyi gidip gitmediğini gösteren önemli göstergelerden bir tanesi de o dönemde yeni istihdam üretilip üretilmemesidir. Hem 2007'den sonra yaklaşık 7 milyon insanımıza bu dönemde iş ürettik hem de -en son açıklanan veride- son on iki aylık dönemde yaklaşık 900 bin insanımıza iş ürettiğimizi ifade etmek isterim.

Sayın Yılmaz seçim döneminde geçici işçilere ilişkin olarak "Acaba, bu dönemde yeni işe almalar oldu mu, bunun ne kadarı bu döneme özgü?" şeklinde bir değerlendirme yaptılar özellikle Orman Genel Müdürlüğünü ifade ederek. Açıkçası elimde rakamlar yok fakat AK PARTİ hükûmetlerinin bu zamana kadar seçim dönemlerinde ortaya koyduğu, hem ekonomi yönetiminde hem de bütçe yönetiminde ortaya koyduğu temel yaklaşım, hiçbir zaman için seçim yatırımı da yapmamak, seçim harcaması da yapmamak olmuştur. Bunun en bariz göstergesi, seçim yıllarında dahi bütçe açıkları azalmaya devam etmiştir, borç yükü azalmaya devam etmiştir. Hiçbir zaman için, önceki iktidar dönemlerinde olduğu gibi, popülist yaklaşımları seçim dönemlerinde hiçbir şekilde göstermemişizdir. İhtiyaçlar çerçevesinde elemanlar, işçiler alınmıştır.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Yapma ya!

RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Sayın Bakan, rakam istiyoruz, rakam.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Geçen yıl kaç kişi aldınız, bu yıl kaç kişi aldınız?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Kayışoğlu, kadına şiddete karşı tedbirler alınması konusunda bir soru sordular, ayrıca bir yönetmelik düzenlemesini sordular. Bu yönetmelik değişikliğiyle ilgili olarak, Sayın Vekilim, özel olarak bir bilgim yok. İzin verirseniz, arkadaşlar ilgili bakanlıktan yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin bilgi aldıklarında ben daha sonraki sorularda cevap da veririm veya yazılı olarak cevap veririm.

Sayın Budak yargı kararlarının ne zaman yerine getirileceğini sordu, özelleştirme ihaleleri bağlamında. Müsaade ederseniz, o konuda da elimde bilgi yok, yazılı olarak ayrıca cevap veririm.

Biliyorsunuz, AK PARTİ hükûmetleri... Sayın Yarkadaş'ın sorduğu soruyla ilgili olarak da şunu ifade etmek isterim ki -konuşmamda da ifade etmiştim- özellikle bütçenin imkânlarının vatandaşa dönük bir mahiyete dönüştüğü bu dönemde gerçekten milletten aldığımız vergiyi milletin hizmetine sunduk. Daha önce ne duble yol yapılabiliyor idi ne bölünmüş yol yapılabiliyor idi ne de otoyollar bu kadar evsafa kavuşmamıştı. Dolayısıyla Hükûmet olarak her türlü kamu yatırımı da her türlü harcama da mutlaka ve mutlaka hukuka uygundur, mutlaka bütçe disiplinine uygun olarak yerine getirilmiştir.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Sayın Bakan, soruya cevap vermiyorsunuz, aynı şeyi devam ettiriyorsunuz. Yapmayın!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Aydın Bursa'daki bir yol yapımıyla ilgili olarak "Ödenek ayrılacak mıdır?" dedi. Geçici bütçe değil, esas bütçe görüşmelerinde bunu değerlendireceğiz.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Kaçak sarayın maliyeti ne kadardır? Örtülü ödenekten kaç para harcadınız? AK trollerin giderlerini örtülü ödenekten mi harcadınız? Bunların cevabını istiyoruz.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Yedekci "Kent arazilerinin yeşil alan yerine konut amaçlı devri ne kadar uygundur?" dedi.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Sayın Bakan, örtülü ödenekten ne kadar harcadınız? Kaçak sarayın maliyeti nedir?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ben de Millî Emlak arazilerinin özellikle ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirilmesini...

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Cevap vermiyorsunuz ama Sayın Bakan.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Sayın Başkan, bir müdahale edin, bu böyle olmaz.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın açıklamalarını dinleyelim efendim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...önemli buluyorum.

Kentlerimizde daha fazla yeşil alan üretme noktasında, yeşil alanın miktar olarak artırılması konusunda, her dönem olduğu gibi bu dönemde de hassasiyetimiz olacaktır. Dolayısıyla, Milli Emlak arazilerinin tahsisinde de söylediğiniz duyarlılık bizde de mevcut. Onu da ayrıca ifade etmek isterim.

Sayın Okutan "Sayıştay raporları ne zaman Meclise gelecek?" dedi. Benim bilebildiğim kadarıyla Sayıştay raporları Meclise gelmiş, komisyonda, bütün milletvekillerimizin bilgisine sunulmuş durumda. Herhangi bir şekilde Sayıştay raporlarının gelmemesi söz konusu değil.

Yine, Sayın Durmaz Rize'den başlayan, Rize, Bayburt illerini ve devamını kapsayan bir duble yol yapımıyla ilgili olarak "Bu yol projesi ne zaman kapsama alınacak?" dedi. O konuda da Karayolları Genel Müdürlüğünden gerekli bilgiyi alıp size yazılı olarak veririm.

Ama şunu ifade etmek isterim ki AK PARTİ hükûmetleri döneminde, biliyorsunuz, 6 bin kilometre bölünmüş yol 23 bin-25 bin kilometreye kadar çıktı. İnşallah, önümüzdeki dönemde onu 35 bin kilometreye kadar çıkaracağız.

Her yıl yatırım bütçesine, özellikle altyapı yatırımlarına, kara yolu yapımlarına, demir yolu ulaşımına, genel olarak ulaşım sektörüne bütçeden verdiğimiz payı sürekli olarak artırıyoruz. Eğitime, sağlığa, altyapıya hem ciddi anlamda kamu bütçesinden kaynak ayırırken bir taraftan da kamu-özel iş birliği projelerini daha fazla kullanmak suretiyle yatırımları daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

İnşallah, bahsetmiş olduğunuz bölünmüş yol projesi de mutlaka Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından değerlendiriliyordur ve kapsama alınabilecektir diye düşünüyorum ama özel olarak kendilerinden bilgi alacağım.

Sayın Şimşek Mersin'e yapılan yatırımlarla ilgili bir değerlendirmede bulundu ve Mersin'e daha fazla yatırım talebinde bulundu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Her ilimiz her yatırımın en çoğunu hak ediyor. Daha fazla yatırım yapalım, bütçeden daha fazla eğitime, sağlığa, altyapıya kaynak ayıralım. İlgili bakanlıkların mutlaka Mersin'le ilgili, diğer illerimizle ilgili olarak da daha fazla yatırım yapma noktasında ciddi bir çabası var, ciddi bir gayreti var. Onu da ifade etmemde fayda var.

Yine, Sayın Tuncer Aydınca Barajı'nın yapımı konusunun geçici bütçede yer alması hususunu sordular. O konuda da Orman ve Su İşleri Bakanlığından gerekli bilgiyi alıp yazılı olarak cevaplarım ama özellikle hükûmetlerimiz döneminde, gerek baraj yapımlarında gerek gölet yapımlarında, Türkiye'nin her tarafında, gerçekten tarımsal arazilerin daha verimli kullanılabilmesi, verimliliğin artması ve toprağın suya kavuşması noktasında Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek ölçüde yeni yatırımları var. Ben de seçim döneminde Bayburt ilinde, milletvekili olduğum ilde, sahada toprağın suyla buluşmasının ne kadar önemli olduğunu gördüm. Her yapılan yatırımı gördüğümde, gerçekten bütçeden ayrılan kaynakların ne kadar verimli kullanıldığına ben de şahidim. İnşallah, söylediğiniz Aydınca Barajı'yla ilgili olarak da mutlaka Bakanlığımızın bir çalışması vardır; o da en hızlı şekilde uygulamaya konulur.

Sayın Sındır tarımsal teknik desteklerle ilgili olarak bir değerlendirmede bulundu. Gerçekten, tarımsal destekleme çiftçilerimiz için çok önemli. AK PARTİ hükûmetleri döneminde, birçok alanda olduğu gibi tarımsal destekleme alanında da çok ciddi anlamda çiftçi kesimimize -destekleme anlamında- kaynak aktarıldı, yeni harcama programları üretildi, çiftçimizin krediye, doğrudan desteğe ulaşması sağlandı ve kaynaklar önemli şekilde artırıldı.

2016 geçici bütçe kanunu için öngörülen tutarı ifade etmektense 2016 Orta Vadeli Programı'nda çiftçi kesimine yapılacak aktarmalar için öngörülen ödeneği söylemem daha doğru olur diye düşünüyorum. Yaklaşık olarak 2016 yılı için çiftçilerimize 14,4 milyar lira bir kaynak aktarılacak. Özellikle, bunun 11,1 milyar lirası doğrudan tarımsal destekleme ödemeleri olarak gerçekleştirilecek. Tarımsal kredi faiz desteği olarak Ziraat Bankası üzerinden 1,4 milyar lira destek verilecek.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) - Sayın Bakan, kanunen en az yüzde 1 olması gerekiyor.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Tarımsal ürünlerin alımına ilişkin, sübvansiyon olarak TMO üzerinden yaklaşık 768 milyon lira bir kaynak aktarılacak. Hakikaten, AK PARTİ hükûmetleri döneminde çiftçilerimiz devlet kaynaklarından, devlet imkânlarından çok daha fazla yararlanmışlardır.

Sadece verilen bu destekler değil, aslında bu dönemde tarım sektörüne yapılan sulama projeleri, baraj projeleri, gölet projeleri gerçek anlamda tarımsal üretimde verimliliği artırdı, ihracat potansiyelimizi artırdı ve tarımsal katma değeri artırdı. Bence tarıma verilen destekleri sadece doğrudan nakdi olarak verilen desteklerle sınırlı olarak görmek de yanlış olur; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu yatırımlar, Enerji Bakanlığımızın yapmış olduğu yatırımlar üzerinden de çok ciddi anlamda çiftçimiz bu dönemde destek almıştır. İnşallah, önümüzdeki dönemde çiftçimiz de çok fazla destek alacaktır.

Teşekkür ediyorum.