Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:15
Tarih:16/12/2015


2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Sayın Bakan, temmuz ayında 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu'nun 4, 5, 11 ve 12'nci maddeleri uyarınca Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereği, Maliye Bakanlığına sarayın maliyetini sordum. Bakanlığınız sarayın maliyetini açıklamak yerine gönderdiği bilgi notunda "Cevabı Bilgi Edinme Kurulu ile Cumhurbaşkanlığından öğrenin." demektedir ancak elimde gördüğünüz üzere, her iki kurum da bu soruya yanıt vermemekte ve topu sürekli başka kurumlara atmaktadır.

Sayın Bakan, kaçak sarayın maliyeti nedir? Örtülü ödeneklere ne kadar bütçe ayrılmıştır? "Ak troll" adı verilen, herkesin onuruna, şerefine, haysiyetine alçakça, namussuzca, haince saldıran çetenin giderleri örtülü ödenekten mi karşılanmaktadır?

Saygılar sunuyorum.