Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:15
Tarih:16/12/2015


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, 69'uncu madde açıkça şunu söylemektedir: Konuşmacının ileri sürmediği görüşler kendisine atfen bildirilirse konuşmacının söz hakkı vardır.

Değerli arkadaşlar, ben milletimizi asla suçlamadım.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ne dedin?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ben Adalet ve Kalkınma Partisine ağır eleştiriler getirdim. Eleştirilerimde haklı olduğumu düşünüyorum. Bütün bu tespitlerim içerisinde grup başkan vekilinden beklerdim ki "Şu eksiktir. Şu doğru değil, şu yanlış." diyebilsin. Oysa bütün bu gerçekleri kendiniz de bildiğiniz için çok rahatsız oluyorsunuz. Biz seçmene kendimizi beğendirelim, bütün gayretimiz, bütün çabamız buna yönelik.

Peki, Sayın Grup Başkan Vekili, hangi kaynaktan bilgilendireceğim? Meclis TV'yi bile kestiniz. Gazeteciler bizimle selamlaşmaya korkmaktadır.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ya gidip elini sıkacaksın, elini. Gidip elini sıkacaksın, yanına gideceksin. Bunlardan kaçmayacaksın. Bu iktidar televizyonla olmaz; sarılacaksın, dokunacaksın.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Sayın Grup Başkan Vekili, siz bu medyaya baskı olmadığını söyleyebilir misiniz?

Sayın Grup Başkan Vekili, siz, sizi destekleyen iktidar medyasının en güçlü kurumunun rüşvet töhmeti altında olmadığını söyleyebilir misiniz?

Sayın Grup Başkan Vekili, siz Anayasa'ya göre tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanının tarafsız kaldığını söyleyebilir misiniz?

Sayın Grup Başkan Vekili, bütün partilerin ortak vergilerinin seçimde haksız olarak partinize kullanılmadığını söyleyebilir misiniz?

Sayın Grup Başkan Vekili, seçim sonrasında süreci dağıtarak, bombalı, takip bile etmediğiniz IŞİD militanlarının 100 kişiyi, 30 kişiyi öldürmediğini söyleyebilir misiniz?

Sayın Grup Başkan Vekili, bunu söyleyemezsiniz. Demokrasicilik oynamayalım. Bu haksız bir seçimdi ve siz hakkınızla oy almadınız.

Saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)