Konu:Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 1 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın Tümü Üzerinde Hükûmet Adına Yaptığı Konuşması Sırasında Chp Grubuna Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:15
Tarih:16/12/2015


Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 1 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu iktidar partisinin bir hikâyesi var, bir 2002 yılını anlatıyorlar bize.

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Takıldılar, orada kaldılar.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU (Erzurum) - 1998'i anlatalım, 1999'u anlatalım.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Sanki bu 2002 yılında Taş Devri'nde yaşıyormuşuz, dumanla haberleşiyormuşuz, hiçbir iletişim şeyi yokmuş... Aslında bu 2002 yılı -hep diyorlar- doksan yıllık cumhuriyetle bir hesaplaşma metaforu olarak kullanılmış, hep böyle yaptılar.

Şimdi, burada Sayın Bakan geldi... Sayın Bakan, buradaki milletvekillerine bu haksızlığı yapmayın. Bütçe hakkının iki temel dayanağı var: Sayıştay raporları, Sayıştay denetimi. Hani o gelirse duman olacağınız Sayıştay raporları geldi mi? Gelmedi, gelmedi, gelmedi. İkincisi...

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Her sene aynı şeyi söylüyorsun Aykut ya, her sene aynısı, hiç değişen bir şey yok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Getirin bir kere de biz şaşıralım.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Çünkü, bu bütçe hakkı Parlamentonun temelidir. Senin demokrasi kültürün zayıf. (CHP sıralarından alkışlar) Bu, Parlamentonun temeli olduğu için... Bütçe hakkını Sayın Bakanın anlattı, git bir kere daha anlatsın sana.

Sayıştay raporlarını niye getirmiyorsunuz? Çünkü, yaptığınız işlemlerin hesabını veremiyorsunuz. Bu millet gördü, neler yaptığınızı gördü. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MUSA ÇAM (İzmir) - Çiğ yediler, çiğ!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Siz bunu kapattınız, hukuken kapattınız ama vicdanlarda hâlâ açık.

Demin yetim hakkını kullandınız. Sizden rica ediyorum, bu görüntüyü üzerinizden kaldırıncaya kadar, bu yolsuzluk şaibesini üzerinizden kaldırıncaya kadar yetimin hakkını kullanmamanız gerekmektedir. Çünkü, yetim hakkı kutsaldır, yetim hakkı değerlidir ve sizler bu yetim hakkını ne yazık ki yaptığınız işlemlerle, kapattığınız yolsuzluk dosyalarıyla kirletmiş bulunmaktasınız. Sizler 2002 yılına laf edecek durumda değilsiniz. Sizler cumhuriyet hükûmetlerine, bütün cumhuriyet hükûmetlerine hakaret edecek düzeyde değilsiniz. Geldiğiniz yer ortadadır, bütün rakamlara, az evvel konuşulanlara tek tek cevap vereceğiz ama önce siyasal tarihinizi özetleyeceğiz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Rakamları bırak, millet söyledi rakamı be! Hâlâ konuşuyorsunuz be!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ne dediğin anlaşılmıyor bile, sadece gürültüden ibaretsin!

Ve biz bunun hesabını, bu yetim hakkının hesabını er veya geç soracağız.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.