Konu:Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un Hdp Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:15
Tarih:16/12/2015


Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önceki sayın hatip bizimle ilgili bir şeyler söyledi, önce Suruç'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum.

Değerli arkadaşlar, önceden ilan edilmiş bir barış eyleminde, önceden AKP tarafından ismi bilinen, devletin, Hükûmetin, valinin ismini bildiği, hatta Başbakanın ismini bildiği bir katil tarafından, bir canlı bomba tarafından Suruç'ta 33 gencin bedeni paramparça oldu, göz göre göre geldi bu olay.

Değerli arkadaşlar, aylar öncesinden, IŞİD'e çocukları katılan aileler AKP'nin Adıyaman milletvekilleri aracılığıyla Başbakandan randevu alıyorlar, Başbakanla konuşuyorlar, diyorlar ki: "Sayın Başbakan, bizim çocuklarımız IŞİD'e katıldı, bizim çocuklarımız Suriye'de." diyorlar. Başbakan bir şey yapamıyor, hatta bir aileye verdiği cevabı daha sonra söyleyeceğim.

Değerli arkadaşlar, maalesef hiçbir bir sonuç alınamıyor, bir tedbir alınamıyor. Bakın, ardından, bunun üzerine, bu ismi bilinen canlı bomba Suruç gibi Türkiye'nin, herkesin bildiği bir ilçeye gidiyor, 350 kişinin içerisinde bombayı patlatıyor 33 insan katlediliyor. Ardından, burada bir komisyon kurulsun diyoruz, AKP ve MHP reddediyor. Biz, Genel Başkanımızın talimatıyla bir komisyon kuruyoruz, o komisyon bir rapor hazırlıyor, 9 Ağustosta açıklıyor. 9 Ağustosta bu isimleri tek tek söylüyoruz, hatta tedbir alınamazsa büyük bir katliam olabilir diyoruz, ardından Ankara katliamı oluyor. İsmini kim biliyor? Polis biliyor, AKP milletvekilleri biliyor ama maalesef, bir tedbir alınamıyor. Suruç'ta, Reyhanlı'da, Ceylânpınar'da, Niğde'de öldürülen 208 insan var, bir tek insan görevden alınabilmiş değil. Hükûmet sizsiniz, on üç yıldan beri övünüyorsunuz ya "Hükûmet biziz." diye. On üç yıldan beri Hükûmet sizsiniz, bunun sorumlusu sizsiniz. Akan kanların sorumlusu sizsiniz. Suruç'ta öldürülen 33 gencecik bedenin sorumlusu sizsiniz. Bunu kabul edeceksiniz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

VELİ AĞBABA (Devamla) - Ne yaptınız? Kim cezalandırıldı? Kimse. Ölen çocuklar suçlandı değerli arkadaşlar. Bakın, dünyanın hangi ülkesinde oluyorsa olsun, böyle bir şeyin bedeli olur.

Son olarak bir şey söylemek istiyorum değerli arkadaşlar: Bakın, yaranız yoksa, eğer gocunmuyorsanız araştırma komisyonu kurulamasını istersiniz. Hepiniz milletvekilisiniz, maaş alıyorsunuz, para alıyorsunuz, bunun için alıyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Eğer yaranız yoksa -tekrar söylüyorum- eğer IŞİD'i korumuyorsanız, IŞİD katillerini korumuyorsanız bu önergeye "evet" dersiniz.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ağbaba.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Hemen bitiriyorum.

CHP-HDP iş birliğine gelince: Düne kadar İmralı'yla, Kandil'le flört eden sizdiniz.

BAŞKAN - Sayın Ağbaba, teşekkür ediyorum.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Düne kadar Öcalan'la görüşen sizdiniz, düne kadar Kandil'e mektup yazan sizdiniz. (CHP sıralarından alkışlar)