Konu:TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi'ye görevinde başarılar dilediğine ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:15
Tarih:16/12/2015


TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi'ye görevinde başarılar dilediğine ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Çok teşekkür ediyorum.

Sayın Başkanım, öncelikle, Meclis Başkan Vekilliğiniz için sizleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Ben inanıyorum ki gerçekten başarılı bir süreç olacak. O nedenle sizleri tekrar tebrik etmek istedim.

Bu arada tabii, Sayın Numan Kurtulmuş Bey'e yönelik bir soru ve diğer bakanlarımıza yönelik bazı sorular da yöneltildi. Bu yöneltilen soruları -ben de notumu aldım, hem de tutanaklardan da bunları ayrıca alacağım, belki birkaç tane kaçırmış olduğum olabilir- ilgili bakanlarımıza aktaracağım. Ancak, sadece Sayın Akçay işsizlikle ilgili konuyu gündeme getirdiği için birkaç cümle ifade etmek istiyorum.

Özellikle son yıllarda başta kadın olmak üzere iş gücüne katılım oranında inanılmaz bir artış oldu ve dünya geneliyle kıyaslandığında iş gücüne katılım oranındaki artışın özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ön sıralarda yer aldığını görüyoruz. Aşağı yukarı 900 bine yaklaştı yıllık iş gücüne katılım oranı, ki yüzde 40'lar seviyesinde iken bugün iş gücüne katılım oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı, yüzde 55'e kadar yükseldi, şu anda yüzde 52 seviyesinde. Yılda da ortalama 1 milyon civarında istihdam sağlanıyor. Dolayısıyla, iş gücüne katılım oranındaki yüksek artıştan dolayı, doğrudur, işsizlik oranı yüzde 10'lar mertebesinde ama gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında özellikle istihdam yaratma açısından Türkiye'nin başarılı bir ülke olduğunu söylememiz mümkün. Özellikle Avrupa ülkeleri arasında istihdam yaratma açısından en başarılı ülke konumunda. Bu bilgiyi de sizlere arz etmek istedim.

Efendim, yeni görevinizde tekrar başarılar diliyorum.

Sağ olun.