Konu:Kartal Adliyesinde çalışan DEV-TURİZM-İŞ Sendikası üyesi 130 işçinin durumuna ve Hükûmetin, güneydoğuda yaşanan olaylara ilişkin Meclise bilgi vermesini istediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:15
Tarih:16/12/2015


Kartal Adliyesinde çalışan DEV-TURİZM-İŞ Sendikası üyesi 130 işçinin durumuna ve Hükûmetin, güneydoğuda yaşanan olaylara ilişkin Meclise bilgi vermesini istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, Adalet Bakanlığının adliye binalarını ticarethane gibi görme anlayışı sonucu, Kartal Adliyesinde çalışan DEV-TURİZM-İŞ sendikası üyesi 130 işçi mağdur edilmiştir. Adliyenin hizmetlerini üstlenen taşeron şirket hiçbir gerekçe göstermiyor ve işçilerin maaşlarını iki aydır ödemiyor. Adalet Bakanlığının sorunu çözmesini talep ediyorum.

Ayrıca, ülkemizin güneydoğusu alev alev yanmaktadır. Hükûmetin güneydoğuda yaşananlara ilişkin Anayasa hükümleri gereğince Meclise bilgi vermesini istiyorum.

Saygılar sunuyorum.