Konu:Bursa'da metal söktöründe direniş yapan işçilerin, anlaşmaya rağmen işlerine son verilmesine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:15
Tarih:16/12/2015


Bursa'da metal söktöründe direniş yapan işçilerin, anlaşmaya rağmen işlerine son verilmesine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bursa'da 5 Mayıs tarihi itibarıyla başlayan metal sektöründeki emekçi dostlarımızın direnişi, kendi haklarını arama mücadelesi bir anlaşmayla sonuçlanmıştı. Anlaşmanın sonucunda işverenlerin eylem yapan sendika üyelerinin hiçbirini işten atmayacağını, buna tanık olarak da valinin, hatta o günün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını telefonla arayarak bunları teyit ettiği açıkça kamuoyu tarafından bilinmektedir. Maalesef, daha sonraki süreçte 1.500'e yakın metal çalışanı işlerinden atılmış, o iş yerlerinde etkin olan sendika ve işveren aracılığıyla hem işlerinden atılmakla kalmamış, aynı zamanda bundan sonra iş bulmalarının da önüne geçilmiştir.

Buradan Bursa Valisi Münir Karaloğlu'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına ve işverenlere bir kez daha, işçilerin haklarını geri almaları için, onları işe geri almaları için ve yeni iş bulmalarındaki engelleri kaldırmaları için, kamuoyuna sizler aracılığıyla, uyarıda bulunuyorum.

Teşekkür ederim.