Konu:Tbmm Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi'ye Görevinde Başarılar Dilediğine Ve Roman Açılımının Akıbetiyle İlgili Bilgi Almak İstediğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:14
Tarih:15/12/2015


TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi'ye görevinde başarılar dilediğine ve Roman açılımının akıbetiyle ilgili bilgi almak istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım, hayırlı olsun yeni göreviniz.

3 seçim geçmiş Roman açılımında hâlen bir strateji belgemiz açıklanmadı. Sorumlu bakanlık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Maalesef, şimdi, paket açıklanıyor, reform paketi, orada Romanlara bir cümleyle, birkaç cümle "Bir şeyler yapacağız." deniyor. Roman açılımı ne oldu? Lütfen bunun bana cevabını birileri versin. Biz fakirlikle, yoksullukla, yoksunlukla mücadele ediyoruz, ayrımcılıkla mücadele ediyoruz, zor yaşıyoruz, nefes alamıyoruz. 2016 bütçesinden Roman vatandaşlarımıza sosyal yaşam standartları çerçevesinde pay ayrılmasını istiyorum. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ayıbı. Sayın Bakan, lütfen, 2016 bütçesinden Roman vatandaşlarımıza pay ayıralım. Yoksulluğu, fakirliği, ötekileştirmeyi lütfen bitirelim. Ülkemizin ayıbı, senin, benim, bizim değil, parti meselesi değil, devlet meselesi. 2016'da bütçeden pay istiyoruz. Roman açılımında bir şey yapılmadı, şimdi "Reform paketi" deniyor. Artık, bıktık toplantı salonlarından, toplantı yapa yapa bıktık. Şu an biz kalıcı bir şeyler istiyoruz, lütfen.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Biz yaşamıyoruz, Romanlar yaşamıyor, mülteci gibiyiz, mülteci gibiyiz bu ülkede, lütfen. (CHP sıralarından alkışlar) 1992 yılından beri ben çadırda büyüdüm, buraya geldim. Lütfen artık, rica ediyorum Sayın Bakanım.

Sağ olun.