Konu:Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın Genel Kurul çalışmaları sırasında söz ve ara vermeyle ilgili tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:13
Tarih:10/12/2015


Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın Genel Kurul çalışmaları sırasında söz ve ara vermeyle ilgili tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, tutumunuzda bir sorun yok, tutumunuzu destekliyoruz.

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Taraf olmayın lütfen. Tarafsızlık makamıyla ilgili taraflı ifadelerde bulunmayın.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bu, sadece, Sayın Vural'ın biraz önce verilmeyen sözünü veya alamadığı sözünü bir alma yöntemi olmasından -tabii çok tecrübeli Sayın Vural biliyorsunuz bu konularda- ibarettir. Dolayısıyla, bu konuda tutumunuzla ilgili herhangi bir problem yok.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.