Konu:Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:13
Tarih:10/12/2015


Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Değerli milletvekilleri, kişinin okuduğunu öncelikle anlaması gerekir. Cumhurbaşkanı olması doğru söylediği anlamına gelmez. Sayın Cumhurbaşkanı 2011'de Avrupa Konseyinde de "Haçlı Seferleri Doğu'ya medeniyet getirmişti." demişti.

AYŞE KEŞİR (Düzce) - Yok ya!

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) - Videosunu dinletirim.

Dolayısıyla orada "Kürdistan" olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bahsetmiyor; her şeyden önce, gizli tutanakları tekrar okuduğunuz zaman anlarsınız çünkü ilk Meclis döneminde Musul ve Kerkük bölgesi de, hâlâ Irak'ın kuzeyi de Osmanlı Devleti'ne aittir. Dolayısıyla o bölgelerde "Kürdistan" vardır, Anadolu'da hiçbir zaman Kürdistan olmamıştır. Anadolu'da, Kürtlere ait bir tane millî, mimari eser yoktur; yine, bir tane beylik yoktur tarih boyunca.

DİRAYET TAŞDEMİR (Ağrı) - Sizin yazdığınız tarih.

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) - Dolayısıyla ne zaman vardır? 1847 yılında bir Kürdistan Eyaleti kurulmuştur; o da 1839 Tanzimat Fermanı'nda Batılıların isteği üzerine, o da 1864'te kaldırılmıştır. Dolayısıyla Anadolu'da hiçbir zaman Kürdistan olmamıştır. Cumhurbaşkanı da, bu sözü dolayısıyla kendisini düzeltmelidir.

Bir defa, tekrar ediyorum, tarihî gerçekler; hepsinin belgesi mevcuttur... İsterseniz kabul edin isterseniz etmeyin ama Adalet ve Kalkınma Partisinin Cumhurbaşkanına rağmen Kürdistan olmadığının söylenmesi gerektiğini söylemesi de kayda değerdir.

Hepinize teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)