Konu:İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:13
Tarih:10/12/2015


İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Türkiye'de bir zamanlar Kürt sorunu vardı. Kürt sorununun olduğu dönemlerde, Kürt sorununun olduğu, hiç kimsenin cesaret edemediği, dile dahi getiremediği, ağzına almaktan çekindiği bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız -o dönemde Sayın Başbakanımız- tarafından cesaretle dile getirilmiştir. Evet, doğru, Kürt sorunu vardı.

PERVİN BULDAN (İstanbul) - Niçin gereklerini yerine getirmiyorsunuz?

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Sen niye inkâr ediyorsun o zaman?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Gerçekten, ciddi asimilasyon sıkıntıları yaşandı, ayrımcılık yapıldı...

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - "Kürdistan realitesi" de vardır, bunu da kabul et.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - ...ciddi anlamda baskılarla karşı karşıya kaldı o bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarımız.

DİRAYET TAŞDEMİR (Ağrı) - Şimdi ne oldu?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bunları biz biliyoruz, bunları söyledik ve ilk defa kurumsal olarak bu kadar yüksek sesle dile getiren siyasi parti de AK PARTİ'dir ve onun o zamanki Genel Başkanı, bugünkü Cumhurbaşkanımızdır.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Niye "Kürdistan realitesi"ni inkâr ediyorsun?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Doğru mu, doğru? Neden söylendi? Çünkü baskılar vardı, ana dillerini dahi konuşmakta bölgedeki vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyordu.

DİRAYET TAŞDEMİR (Ağrı) - Şimdi de izin vermiyorsunuz.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bunu biliyoruz, sayısız örnekleri var. Cezaevinde, Türkçe bilmeyen bir annenin, oğluyla ana dilinde konuşamaması gibi garabetleri bu ülke yaşadı. Hiç kimsenin dile getiremediği dönemde biz bunları dile getirdik.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Biraz önce "Kürdistan"a niye karşı çıktınız?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ama, artık bunların tamamı AK PARTİ dönemlerinde tarih oldu, ortadan kaldırıldı, bitti.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - "Kürdistan realitesi" var mıdır, yok mudur?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Onlar bittiği için bugün Kürt problemi yoktur ama terör problemi vardır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Kürt problemini çözdüğümüz gibi terör problemini de çözeceğiz.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - "Kürdistan" ne oldu "Kürdistan"?

TUĞBA HEZER ÖZTÜRK (Van) - 10 yaşındaki çocuk terör mü?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bakın, herkesi samimiyet testine davet ediyorum. Yıllardan beri bakın, elli yıl, altmış yıl, her neyse bu ülkede o bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarımıza söylüyoruz.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Konuşarak çözelim, konuşarak Sayın Canikli, diyalogla.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Vatandaşlarımıza yapılmadık baskı, işkence kalmadı, asimile etmeye çalışmak da dâhil olmak üzere.

DİRAYET TAŞDEMİR (Ağrı) - Bitmiş mi, şimdi de aynı devam ediyor.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - O dönemleri biliyoruz ama bugün hiçbir yerde, hiçbir noktada, Türkiye'nin hiçbir yerinde buna benzer sorunlar yoktur, bundan dolayı takibata uğrayan...

DİRAYET TAŞDEMİR (Ağrı) - Sokağa çıkma yasağı nedir? Cezaevleri niye dolu?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - ...yasaklanan herhangi bir durum söz konusu değildir ve olmayacaktır da. O yüzden, bir çelişki yoktur, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesinde bir çelişki yoktur. Gerçeği bu kadar samimiyetle, cesaretle söyleyen başka bir lider de yoktur.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)