Konu:Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:13
Tarih:10/12/2015


Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Çok dikkatli bir şekilde dinlendiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Osmanlıya gidildiğinde, tarihe gidildiğinde bu tür tanımlamaların yapıldığını söylüyor. Bunda bir yanlışlık yok, biz de söylüyoruz, tarihte böyleydi, doğru, ona kimsenin bir itirazı yok. Bu, tarihtir, biz başka şeyden bahsediyoruz, biz bugünden bahsediyoruz, biz bugünü konuşuyoruz. (HDP sıralarından gürültüler)

DİRAYET TAŞDEMİR (Ağrı) - Tarih dışından mı bahsetti?

BAŞKAN - Arkadaşlar, kürsüdeki hatibi dinleyelim lütfen.

MİTHAT SANCAR (Mardin) - Birinci Meclis...

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ayrıca, bakın, tarihi okurken tarih yazıyor bunları zaten, kullanıyorsunuz, konuşuyorsunuz, söylüyorsunuz; kullanıyoruz, konuşuyoruz, söylüyoruz, ondan yana problem yok ama sizin yaptığınız farklı bir şey ya da bugün yapılmak istenen farklı bir şey. Bugün Türkiye'nin coğrafyaları bellidir, yasal olarak bellidir, hukuki olarak bellidir, anayasal olarak bellidir. Bunun dışında etnik kökenden giderek ırki yaklaşımlarla oraya isimlendirmeler yapılmaya çalışılıyor ve ırki yaklaşımlardan, etnik özelliklerden gidilerek siyasi talepler gündeme getirilmeye çalışılıyor, bizim itirazımız budur, Anayasa'ya aykırı olan budur. Yoksa entelektüel çerçevede ve tarihî olarak verilen isimlerin...

DİRAYET TAŞDEMİR (Ağrı) - Cumhurbaşkanı entelektüel çerçevede mi söyledi?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - ...reddi gibi bir şeyin söz konusu olmayacağını sizler de çok iyi biliyorsunuz, bizler de biliyoruz. Buna da kimsenin bir itirazı olamaz ama o tarihtir, tarihte kalacak.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Her iki taraf çıktı, başladı, tarih anlattı. Tarih bilginiz sıfır.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bugünkü bu yapıyı, milletimizin tekliğini, devletimizin tekliğini, birliğini, bütünlüğünü de hiç kimse bozamaz, bunu bozmaya da kimsenin gücü yetmez. Hiç kimse boş hayallere kapılmasın.

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)