Konu:Denizli ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:13
Tarih:10/12/2015


Denizli ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, yeni görevinizi tebrik ediyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Denizli ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı söz aldım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Denizli'de ihracat düşüyor, en önemli aktivite ihracat. İcra dosyaları sayısı artıyor. Vergi ödemelerinde sıkıntılar giderek büyüyor. Torba yasalar çıksa da problem çözülmüyor. Sosyal yardım ihtiyacı azalmıyor. Yeni yatırım yok, yatırım teşvikinde sıkıntı var. Sanayi Odası Başkanı doğrudan söylüyor: "Son on yılda Denizli'de yeni yatırım anlamında çivi çakılmadı."

Sektörel krediler içinde ilin en önemli sektörü tekstilin payı giderek azalıyor. Kamu gücünün istismar alanı olarak kullanılır hâle geldiği düşüncesi giderek ilde yaygınlaşıyor.

Merkezde 5.800, il genelinde 16.930 ailenin kömür talep etmesi gerçekten önemli.

"Asgari ücret 1.400, 1.500 lira net olacak." diye söyleyen muhalefet partilerine AKP'nin bakanlarının "Bunu ödeyemezler, iflas edersiniz." dediği iş adamları... Gerçekten, bugün 1.300 liralık asgari ücret uygulanması hâlinde iş adamlarının ne duruma düşeceği hususunda ilde derin kaygılar başlamış vaziyette. Bu olayların getirdiği sosyal ve ekonomik problemlerin ne olabileceğine dair görüşler, yorumlar yapılıyor. Ancak, çalışanların da bu asgari ücrete ihtiyacı var.

İmar rantı avanta ekonomisine dönüşmüş durumda. Bunu şunun için söylüyorum: Gerek AKP seçim beyannamesi gerek Sayın Başbakanın beyanları gerekse Hükûmet programında yer alan hususlarda ne yapılıyordu? Yatay mimariye önem verilecekken, Denizli'de son zamanlarda dikey mimariye önem veriliyor yani Hükûmetin ve AKP'nin söylediğinin hilafına ve avanta ekonomisi ne yapıyor, genişliyor; bunu söyledik.

"Tasarruflar yatırımlara değil, taşa toprağa gidiyor." babında sanayi odası yetkililerinin açıklaması var. Çünkü tasarrufların yatırıma yönelmesi imkân sağlamıyor, kâr getirmiyor, dolayısıyla iş adamları ve tasarrufları olanlar nereye yöneliyorlar, konuta yöneliyorlar.

Şimdi, Hükûmet programında beyan ettik, seçim beyannamesinde Hükûmetin beyanının da hilafına böyle dikey bir yapılaşmanın tercihinin ne olduğuna dair soruları artık mahkemelik olur hâle gelmiş ve taşınmış vaziyette.

Bunların dışında, gerçekten tarım sektörü de sıkıntılı. Bağcılık özellikle son yıllarda hava koşulları nedeniyle sıkıntıya düşmüş; özellikle bu Rusya olayından sonra nar ve üzüm konusunda, sebzecilik konusunda önümüzdeki günlerde sıkıntının artacağı, bağlantılarda problem olacağı net bir şekilde vatandaşlar tarafından ifade ediliyor.

İhracatçı birliğiyle görüştüğünüz zaman da zaten Rusya'daki kriz nedeniyle tekstilin darbe yediğini, bu son olayların da üzerine bir miktar ilave getirebileceği nesi var, ifadeleri var. Gerçekten, baktığınız zaman sıkıntının giderek büyüdüğünü görüyoruz.

Basında büyükşehir belediyesinde çalıştığı ifade edilen, Sayın Bakanın gezisini takip ederken trafik kazasında vefat eden basın mensubunun gerçekten orada çalışıp çalışmadığı, çalışıyor ise hangi amaçla oraya gittiği merak konusu. Bunlar cevap bekleyen sorular. Hiç kimseyi de karalamanın bir anlamı yok. Kamuoyunda belki işin soruşturma, mahkeme safahatı nedeniyle kimse bir şey söylemiyor ama bunun cevabı da bekleniyor.

Şimdi, nereden bakarsanız bakın, problem büyüyor. Özellikle kömür ihtiyacı konusunda icraları gördüğünüz zaman... Denizli'de aşağı yukarı 3-4 hanede bir mutlaka icra var. Bu, Denizli'nin geldiği...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - ...yeri göstermesi açısından son derece önemli.

Sürem bitti, hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (MHP sıralarından alkışlar)