Konu:10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne İlişkin Gündem Dışı Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:13
Tarih:10/12/2015


10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekillerim; 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle söz almış bulunmaktayım. Saygılar sunuyorum hepinize.

Gönül isterdi ki bugün daha iyi şeyler konuşalım. Ama maalesef, çocuk cesetlerinin sahile vurduğu, gazetecilerin tutuklandığı, doğuda olağanüstü hâlin uygulandığı bir zamanda maalesef buruk bir gün geçiriyoruz.

Bu bağlamda, doksan iki yıldan beri ilk defa Roman kökenli bir kardeşiniz olarak bu kürsüye çıktık, tarihî bir an olarak bunu nitelendiriyorum.

Maalesef Roman vatandaşlarımızı devlet bugüne kadar hiç görmedi, mahallelere el uzatmadı, doğru düzgün tanımadı bile.

Bakın, sizlere Türk Dil Kurumunda şu an Roman vatandaşların nasıl tanımlandığını söyleyeyim sevgili kardeşlerim; Romanlar "kötü kılıklı, seyrek görülen bir tip" olarak şu an nitelendiriliyor İnternet'e girerseniz. Biz tip miyiz sevgili kardeşlerim? Biz bu ülkenin vatandaşları değil miyiz? Biz kimiz? (CHP sıralarından alkışlar)

Bugüne kadar maalesef Romanlarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapıcı bir karar çıkmadı, maalesef çıkmadı. Bunu üzülerek söylüyorum. Bundan sonra bu, parti meselesi değil; bu, hepimizin meselesi. Biz bu ülkenin vatandaşıysak, 550 milletvekiliysek burada, hepimizin sorumluluğu vardır. Lütfen bundan sonra, doksan iki yıldan beri görülmeyen Roman vatandaşların sorunlarına değinilsin.

Bakın, size istatistikler vereceğim sevgili kardeşlerim: Roman vatandaşların şu an yüzde 75'i ya okula gitmiyor ya da okulu yarıda bırakıyor; yüzde 2'si lise mezunu, ancak binde 4'ü üniversiteye gidebiliyor. Bu bizim ülkemizin ayıbı; benim, senin, onun bunun değil, Türkiye Cumhuriyetinin ayıbıdır. Bunu bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak lütfen ortadan kaldıralım.

Barınma meselemiz var sevgili kardeşim. Şu an -ben de çadırda doğdum büyüdüm elektriksiz ve susuz- 38 yaşındayım, daha bakın bizim bebelerimiz çadırda yaşıyor. Burası Somali değil arkadaşlar burası Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları. Hâlen çadırda mı yaşayacağız? (CHP sıralarından alkışlar) Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar gücü yok mu? Yok mu? Lütfen... Soruyorum sizlere: Bu çocuklar niye çadırda yaşasın ya! Biz bu ülkede doksan iki yıldan beri mülteci gibi yaşadık. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ayıbı bir an önce bitirsin lütfen.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Bundan sonra yaşamayacaksınız!

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Sevgili kardeşlerim, bakın, biz, işsizlikle, ön yargı, ayrımcılıkla büyüyen bir toplumuz. Şu an Roman vatandaşların yüzde 96,5'i kayıt dışı işler yapıyor. Hâlen lağım temizliyoruz biz, efendim, ayakkabı boyuyoruz. Lütfen, bu istihdamla ilgili bir an önce Çalışma Bakanlığı da gereken neyse yapsın, yani buna ivedilikle ihtiyacımız var.

"Kentsel dönüşüm" dedik sevgili kardeşlerim. Eskiden Roman mahalleleri şehrin dışındaydı şimdi merkezinde kaldı, rant alanı hâline dönüştü. Maalesef "kentsel dönüşüm" kararıyla Romanları şehrin dışına atıyorlar, olağanüstü acil kamulaştırma yapıyorlar Sulukule'de olduğu gibi, Romanları şehrin 50 kilometre uzağına attılar. Sulukule'de 5 bin insan yaşıyordu, nerede şimdi onlar? Orada acil kamulaştırma yapıldı, ondan sonra, Roman vatandaşların olduğu yerlere villalar diktiler, zenginlere sattılar, Roman vatandaşı şehrin 50 kilometre ötesinde öldü, kaldı. "Sen yaşama, öl!" diyorlar bu ülkede bize. Yeter artık arkadaşlar, biz de bu ülkenin vatandaşıyız ya! Bizi görün artık! Nerede Türkiye Cumhuriyeti? Görsün bizi ya! Bizim evlerimizi yıkmasın, kentsel dönüşümü yerinde yapsın, Roman mahallelerinin olduğu yere yapsın. Roman mahallelerinin olduğu yerde dönüşüm, sosyal donatılarıyla birlikte istiyoruz bunu, sosyal donatılarıyla birlikte istiyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

Sevgili kardeşlerim, "Roman açılımı" dedik. Ben Roman açılımının bütün süreçlerine katıldım. Çok sevindik, çok mutlu olduk ama maalesef beş yıldan beri bir stratejimiz hazırlanmadı. Ben Avrupa Konseyinde çalışıyorum, utanıyorum artık; orada çalıştım, stratejisi olmayan tek ülke biziz. Beş yıldan beri 30 sayfa yazı yazılamadı mı? Nerede bu yazı? Nerede bu rapor? 2015 Avrupa Birliği İlerleme Raporu'nda buna dikkat çekildi, Türkiye'de Roman vatandaşlarla ilgili, hâlen, şu anda eylem planımız yok, eylem planımız yok sevgili arkadaşlarım, yapmayın ya! Bunu bir an önce hazırlayalım. İlgili bakanlık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıdır. Bunu bir an önce yapalım, Roman vatandaşlara ne yapılıyorsa yapılsın, biz de insanca yaşamak istiyoruz.

Maalesef, efendim, bu beş yıl içerisinde çok pilot şeyler yapılmaya çalışıldı, belli yerlere TOKİ'lerden evler verildi ama dediler ki Roman'a: "500 lira aylık ver." Ya, zaten ayakkabı boyuyor, ayda 200 lira para kazanamıyor, nereden verecek 500 lirayı? "Aidat parası var." Ya, aidatı nereden verecek?

Sevgili kardeşlerim, bakın, enstitüler kuruldu Roman vatandaşlarla ilgili, işe yaramadı. Hiçbir şey yapılmıyor Edirne'deki enstitüde. Aydın'da araştırma merkezi kuruldu Romanlarla ilgili...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - ...hiçbir şey yapmıyor, içi boş. Lütfen, lütfen... Bundan sonra bu -sadece Cumhuriyet Halk Partili olduğum için değil- bütün milletvekillerinin sorunudur, sorumluluğudur. Roman çocukları aç kalıyorsa, yoksul kalıyorsa, çadırda yaşıyorsa bu bütün milletvekillerinin boynunda bir sorundur arkadaşlar, boynunun borcudur bunu yapmak. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Purçu.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Sizden destek bekliyorum. Sizden destek bekliyorum bir an önce.

Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum Başkanım, sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)