Konu:Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:11
Tarih:08/12/2015


Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

REŞAT PETEK (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben kötü söz söylemeyeceğim, kem söz sahibine aittir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ancak burada, verilen araştırma önergesi vesilesiyle ben isterdim ki Diyarbakır'da tarihî Fatih Paşa Camimiz kundaklandı...

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Siz kundakladınız, siz. Ayıp ya!

REŞAT PETEK (Devamla) - ...bu araştırma önergesinin içinde bu tarihî camimizi kundaklayan teröristler de araştırılsın denilebilseydi...

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Siz istemediniz Sayın Petek.

REŞAT PETEK (Devamla) - ...veya sokağa çıkma yasağı gündeme getirilip de konuşanlar, buradaki bir siyasi partinin eş genel başkanının çağrısıyla 3'üncü kattan yere atılıp kafası ezilen Yasin Börü'nün yaşam hakkını da gündeme getirebilseydi. (CHP ve HDP sıralarından gürültüler)

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Araştırılsın, siz "Hayır" dediniz siz!

REŞAT PETEK (Devamla) - Bugün, kazılan hendeklere "EYP" denilen el yapımı patlayıcıları oraya yerleştirip de devletin güvenlik kuvvetlerinin sokağa çıkmasına engel olan teröristlerin eylemlerinin hukuk içinde bir cevabının olduğu soruşturulup adalete teslim edilmesi gerektiğini de söyleyebilseydi. (CHP sıralarından "O da araştırılsın." sesleri)

BAŞKAN - Lütfen hatibe müdahale etmeyelim değerli milletvekilleri.

REŞAT PETEK (Devamla) - Şimdi, bir konuya yargı el atmışsa... Yasama, yürütme ve yargı erkleri hukuk devletinde kendi görevlerini yerine getirirler.

Şimdi, siz çıkıp "Neden yaşam hakkını devlet korumuyor?" diyeceksiniz veya daha kürsüye çıkar çıkmaz "Faşist uygulama, katil Hükûmet, katil devlet." diyeceksiniz, ondan sonra da "Yaşam hakkını neden korumuyor?" diyeceksiniz. Şimdi, insanın kendi söylemleriyle bu kadar çelişkiye düşmemesi gerekir. Elbette ki kamu düzenini korumak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin görevidir. Yasaları kim ihlal ediyorsa, başkalarının yaşam hakkını ortadan kaldırmak için hendek kazanlarla, dinamit atanlarla, patlayıcı hazırlayanlarla devlet mücadele edecektir. Onun için, böyle bir önergenin lehinde olmak mümkün değildir.

Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, HDP sıralarından gürültüler)