Konu:Hdp Grubu Önerisi Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:11
Tarih:08/12/2015


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim.

Sizi de kutluyorum, başarılar diliyorum.

Tabii, biraz önce AKP Grubunun göstermiş olduğu tepkiyi hayretle izledim değerli arkadaşlar. Yani siyaseten bu kadar ikiyüzlü nasıl olunabilir anlamak mümkün değil. Birkaç örnek vereceğim. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

REŞAT PETEK (Burdur) - Hakarete başlama.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Bu siyasi eleştiridir Sayın Vekil.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Otur dinle, otur dinle! Siyaseten ikiyüzlü nasıl olunabilir, örnek vereceğim. Otur, dinle!

BAŞKAN - Arkadaşlar, hatibi dinleyelim.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Otur, dinle! Otur, dinle! Sen hiç konuşma, sen hiç konuşma Sayın Savcı! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Ağbaba...

VELİ AĞBABA (Devamla) - Sen daha düne kadar Gültekin Avcı'yla cellatlık yapan adam, sen sus! Sen sus, otur!

BAŞKAN - Sayın Ağbaba, Genel Kurula hitap edelim, kaba ve yaralayıcı sözler de sarf etmeyelim, temiz dile davet ediyorum, lütfen.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Sen düne kadar vatanseverlere, solculara, insan hakları savunucularına cellatlık yapan adamsın Gültekin Avcı'yla! Sus, sus sen!

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - O yatay geçiş yaptı.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Yatay geçiş yaptı, o, paralel değil, evet, yatay geçiş yaptı, her şekle bürünebiliyor.

BAŞKAN - Şahsiyatla uğraşmayalım Sayın Ağbaba, Genel Kurula hitap edelim lütfen.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Düne kadar Gültekin Avcı'yla, düne kadar o "paralel yapı" dediğiniz adamlarla kalkacaksınız, askerleri, bilim adamlarını katledeceksin, şimdi karşıma çıkıp konuşacaksın! Sus, konuşma, sus! (CHP sıralarından alkışlar)

REŞAT PETEK (Burdur) - Haddini bil, haddini bil!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bakın, ben size örnek vereceğim, bu siyaseten ikiyüzlülük nasıl olmuş anlatacağım ben size, siyaseten ikiyüzlülük nasıl olur anlatacağım.

REŞAT PETEK (Burdur) - Bir milletvekiline "Sus!" diyemezsin, haddini bil! Cevabını vereceğim sana!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, 2012'nin sonbaharında BDP milletvekilleri Hakkâri'de PKK'lı militanlarla kucaklaştılar. Burada Sayın Başbakan başta olmak üzere "BDP milletvekilleri Meclisten atılmalıdır, Öcalan idam edilmelidir." diye bir tartışma başlatıldı, buradaki aynı grup alkışladılar bunu. Ardından tam kırk yedi gün sonra, 28 Aralık akşamı Başbakan bir konuşma yaptı, "Biz İmralı'yla görüşüyoruz." dedi. Aynı grup, "BDP milletvekilleri atılsın." diyen, "Öcalan idam edilsin." diyen grup birden alkışlamaya başladı. Evet, çözüm süreci...

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - BDP milletvekillerini atmak kimsenin haddi değil, değil; bunu bilin. Kimsenin haddi değil BDP milletvekillerini buradan atmak.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, aynı grup döndü, "Çözüm, mutlaka görüşülmelidir, İmralı'yla görüşülmelidir, BDP milletvekilleriyle görüşülmelidir." diyen aynı grup. Şimdi, burada bir ikiyüzlülük var mı yok mu, takdirlerinize bırakıyorum.

Yine, bakın arkadaşlar, Sayın Kavaklıoğlu "Sokağa çıkma yasağını biz uygulamıyoruz, Sur Kaymakamlığı aldı." dedi. AKP'yi kutlamak lazım, hakikaten bu konuda yarattığınız algının önünde saygıyla eğiliyorum, yaptığınız önemli bir şey. Bakın, ne diyor? Duble yolları AKP yapıyor. PKK'yla görüşmeyi kim yapıyor? Devlet yapıyor. Barajları kim yapıyor? AKP yapıyor. Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağı kararını kim alıyor? Devlet alıyor.

Değerli arkadaşlar, bakın, sizin yaratmış olduğunuz öyle algılar var ki, yani bunu nasıl beceriyorsunuz insan hayret ediyor! Bakın, sizin Hükûmetinizi kutlamak lazım. AKP Hükûmeti dünya tarihinde bir ilki yaptı ve başka yapan bir hükûmet de çıkamaz. Bakın, dağla ve adayla konuşabilen tek parti sizsiniz. Ne diyorsunuz? "İmralı'yla görüşmemiz sürüyor." Adayla konuşulur mu? Ne diyorsunuz? "Kandil'le görüşmelerimiz sürüyor." Sizi kutluyorum! Bakın, adayla ve dağla konuşan dünyadaki gelmiş geçmiş tek siyasi parti sizsiniz. (CHP sıralarından alkışlar)

Size söyleyecek başka şeyler de var değerli arkadaşlar. Bakın, biz, bu gördüğünüz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu şu anda sokağa, herkesin önüne dimdik çıkan bir grup. Niye? 2011'de Balyoz, KCK, Oda TV, Devrimci Karargâh, Ergenekon, bugün utandığınız Askerî Casusluk davaları çıktığı zaman o davalara cesaretle gidebilen tek grup vardı, bu grup. Diğer hiçbir siyasi parti; sağımızdaki, solumuzdaki hiçbir siyasi parti bizim kadar cesaretle gidemediler. Ne dediniz bize? "Biz faili meçhullerle hesaplaşıyoruz, biz kireç kuyularına atılan insanların katilleriyle hesaplaşıyoruz." Hadi oradan! Kireç kuyusuna atılan, 1990'lı yıllarda katledilen... Bir tane insanı cezalandırabildiniz mi? Kimi cezalandırdınız? İlker Başbuğ'u, Mustafa Balbay'ı. Şimdi, bazen düşünüyorum, şu Tuncay Özkan'ın yüzüne bakıp utanmıyor musunuz? Düşünüyorum. Bakın, Askerî Casusluk'ta, insanlar nişanlısıyla Facebook'a koymuş olduğu resimlerden dolayı fuhuş çetesinin üyesi olmakla suçlandılar. Bu grup, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu... Bütün siyasi davalardaki hukuksuzluğu ortaya koyan tek parti CHP. Şimdi, bu siyasi ikiyüzlülük değil mi? Aynı grup "Biz yapmadık, onlar yaptı." diyor. "Fethullah Gülen Hoca Efendi hazretleri" diyenler, Zaman gazetesini göğsünün altına koyup Zaman yazısı görünsün diye gezen grup şimdi "paralel yapı" diyor. Bu, ikiyüzlülük değil mi?

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Ama şimdi canciğer kuzu sarmasısınız!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, eğer cesaretiniz varsa, eğer "Bu akan kanlarda parmağımız yok, bizim günahımız yok." diyorsanız bu araştırma önergesinin lehinde karar verirsiniz, oy verirsiniz. PKK, başka güçler, kim yapmışsa bunların açığa çıkarılması lazım.

Orada bir şey gerçek, orada kucağında 10 yaşındaki Cemile'yle yatağa giren, buzdolabına giren anne gerçek. (CHP sıralarından alkışlar) 14-15 yaşındaki çocuğun yanında katledilen hamile kadın gerçek. Bunların PKK militanı olmadığını siz de adınız gibi biliyorsunuz ama eğer burada samimiyseniz, eğer bu akan kanlarda sizin talimatınız yoksa, gelirsiniz, araştırırsınız.

Değerli arkadaşlar, bakın, biz, şimdiye kadar her şeyde olduğu gibi bu noktada da doğruları söylüyoruz. Sizin Başbakanınız 28 Aralık akşamı "Bu süreç başlıyor." dediği -barış süreci, çözüm süreci, ardından millî birlik, kardeşlik süreci- zaman bir şey söyledik: Eğer akan kan duracaksa destek vermeye hazırız. 4 tane şeyi söyledik. Ne dedik bunların başında, vazgeçilmez? Bu sorun mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisinde çözülmelidir dedik. Bazı gruplar -en fazla AKP- bizi bu çözüm sürecine karşı çıkmakla suçladınız. Ardından üç buçuk yıl geçti -nasıl bakıyorsunuz yüzümüze bilemiyorum- aynı grup çözüm yerinin -Cumhurbaşkanının- Meclis olduğunu söyledi. Biz bunu üç buçuk yıl önce, 5 Ocak 2013 tarihinde söyledik.

Değerli arkadaşlar, bu mesele en önemli meseledir. Şimdi, laf atıyorsunuz ya, kavga ediyorsunuz ya, bakın, geçmişte HDP milletvekillerine değil, geçmişte CHP milletvekillerine değil, MHP milletvekillerine değil ama bir yerlere laf söylüyordunuz. Ne diyordunuz? İsimleri siz bulun. "Öcalan'ın mesajları bizim de düşüncemiz." Bunu söyleyen kim? Sizsiniz. Burada biri söylese kırk gün sokağa çıkarmazsınız bizi. Başka? "Öcalan, Türkiye'nin demokrasisine katkı sağlıyor." Eyvah, eyvah! Başka? "Öcalan'ın olayları okuma kabiliyeti ve tecrübesi var." Size danışmanlık yapıyor! "Öcalan, Orta Doğu'da Türkiye'nin önünü açıyor." Bunu söyleyen herhangi bir milletvekili değil, herhangi, sıradan biri değil, bir bakan.

Değerli arkadaşlar, bakın, sizin Başbakanınız ne diyor? Diyor ki: "Çözüm süreci şu an Orta Doğu'nun tek barış projesidir." Ne zaman söylüyor? Mart 2015'te. Geliyoruz, 7 Haziran seçimlerinden sonra, aldığınız sonuca bakıyorsunuz, Orta Doğu ve dünyanın tek barış projesi ne oluyor? 7 Hazirandan sonra kan akmaya başlıyor.

Bakın, burada haykırıyorum, yüzünüze vuruyorum: Suruç'ta 33 kişi öldürülmüşse, katledilmişse bunun sorumlusu sizsiniz, bunun sorumlusu sizsiniz. Bu akan kanda...

Bakın, bir rapor yazdık, Sayın Ahmet Aydın "Adıyaman'a laf atıyorsun." dedi. Sayın Ahmet Aydın "Adıyaman'la ilgili olumsuz şeyler söylüyorsun." dedi. Suruç'ta yaşananların Ankara'da yaşanacağını söyledik.

Değerli arkadaşlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda her şeyi söylüyoruz. Suruç'ta sizsiniz...

Bakın, Iğdır'da öldürülen 13 polis var ya, 13 polis. 13 polis, gündüz, geçerken mayın patlatıldı, öldürüldü ya, onun sorumlusu da sizsiniz. Niye sizsiniz? Şimdi diyorlar ki: "Hendekler açıyorlar, mayınlar döşüyorlar." O zaman hükûmet CHP miydi, MHP miydi? Kimdi o zaman hükûmet, hendekler açılırken?

MEHMET UĞUR DİLİPAK (Kahramanmaraş) - O mayınları döşeyenlerin yanına git.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Daha fazla bir şey söyleyeyim: O öldürülen 13 insanın kanında senin parmağın var, Hükûmetin parmağı var. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) Daha ağırını söylüyorum, kalkar cevabını verirsiniz siz. Böyle bir şey olur mu? Adam hendeği açıyor, mayını döşüyor, sen uyuyorsun. Sen ne yapıyorsun? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Sen ne yapıyorsun? Ben sana söyleyeyim: İmralı'yla flört ediyorsun, flört, flört! Şimdi de kalkmışsın, ne zaman ki 7 Haziranda düştün çukura, oradan çıkmaya çalışıyorsun.

Değerli arkadaşlar, bakın, size...

MEHMET UĞUR DİLİPAK (Kahramanmaraş) - Mayın döşeyen arkadaşlarının yanına git.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Söyleyeceğim, dur.

Siz var ya, vaadini en hızlı gerçekleştiren Hükûmet sizsiniz. "Beyaz Torosla geleceğiz." dediniz ama onlar da sizin gibi büyük ciplere biniyor, 3 bin, 4 binlik motorlulara. Büyük ciplerle geldiler, ne yaptılar? Ne yaptılar değerli arkadaşlar? Esedullah, bakın, görüyorsunuz. Bu da sizin eseriniz. (CHP sıralarından alkışlar)

Bakın, sizin demokrasi karneniz burada. Bir ülkede bu kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilir mi yahu! Bir ülkede bu kadar insan öldürülür mü? Bir ülkede, demokrasi olan ülkede, gündüzün, bu kadar sivil, asker insan katledilir mi?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİM TUNÇ (Uşak) - Teröristse öldürülür.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Askerse ne olur? Sivilse ne olur? Sivilse ne olur? Sivilse ne olur? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Ağbaba.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Sivil ölümlerde, akan her kanda sizin parmağınız var.

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - CHP'nin parmağı var.

VELİ AĞBABA (Devamla) - ...sizin parmağınız var, parmağınız. Her yeriniz kanlı. (CHP sıralarından alkışlar)