Konu:Gazetecilerin tutuklanmaması için Meclisin hızlı bir şekilde gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:11
Tarih:08/12/2015


Gazetecilerin tutuklanmaması için Meclisin hızlı bir şekilde gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Dün Silivri'deydik, Can Dündar ve Erdem Gül'ü ziyaret ettik. Maalesef hükümlü olmadıkları hâlde bir tecritle karşı karşıyalar, birbirleriyle görüştürülmüyorlar; diğer hiç kimseyle, başka insanlarla da görüştürülmüyorlar. Hüküm giymemiş, tutuklu olan bu arkadaşların basın özgürlüğü meselesi üzerinden tam bir sindirme, korkutma ve yıldırma operasyonuyla karşı karşıya olduklarını görüyoruz. Bu Meclisin çok hızlı bir şekilde karar alıp bir kanun teklifiyle gazetecilerin tutuklanmaması için gerekli düzenlemeleri yapmaları gerektiğini düşünüyoruz. "Erdem Gül ve Can Dündar'a özgürlük!" diyorum. (CHP sıralarından alkışlar)