Konu:Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:7
Tarih:30/11/2015


Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; yine, gerçekten bu ülkenin tarihinde diktatörlüğün ve diktatörlerin hüküm sürdüğü dönemler oldu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Hatta dünyanın... (CHP sıralarından "Şu an, şu an" sesleri)

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Şimdi, şimdi!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Yahu arkadaşlar, bir meramımızı anlatalım, niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Lütfen, konuşalım bırakın yani. Bakın, biz sizi dinliyoruz, lütfen siz de bizi dinleme cesaretinizi gösterin. (CHP sıralarından gürültüler)

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Sayın Canikli, bak burada söylüyor, "Yanına bırakmayacağım." diyor.

MUSA ÇAM (İzmir) - Diktatör kaçak sarayda!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Şimdi, bakın değerli arkadaşlar, geçmişte hakikaten Türkiye'de dünyada eşi benzeri görülmeyen diktatörlüğün en ilginç örnekleri ortaya çıkmıştır, hatta Türkiye'yi bu anlamda bazı dönemler için diktatörlük müzesi dönemi olarak tanımlamak bile mümkün.

MUSA ÇAM (İzmir) - Kaçak sarayda, kaçak sarayda!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Envaiçeşit, rengârenk, her türlü diktatörlüğün her türlü rengini Türkiye'de geçmişte görebilirsiniz arkadaşlar, bunun sayısız örnekleri var. (CHP sıralarından gürültüler) Ve ayrıca, daha ilginç olanı ne biliyor musunuz? Dünyadaki benzer örnekleriyle, o dönemdeki benzer örnekleriyle birlikte son derece sıkı fıkı dostluklar kurulduğunu biz de biliyoruz, bütün dünya da biliyor.

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Esad da olduğu gibi!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ha, "diktatörlük" diyorsanız diktatörlük budur; uygulamasıyla, tanımlamasıyla, her şeyiyle diktatörlük budur ve bu tarihin sayfalarında yer almıştır, kimse bunları ortadan kaldıramaz, kimse bunları kapatamaz. Eğer diktatörlük görmek istiyorsanız açacaksınız bakacaksınız bu tarihin sayfalarına, her türlü çeşidiyle orada göreceksiniz arkadaşlar. (CHP sıralarından gürültüler)

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Aynaya bakın, aynaya!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Biz AK PARTİ Grubu olarak hukuku temsil ediyoruz. Bugüne kadar Anayasa'da ve yasalarda yaptığımız değişikliklerle hiçbir dönemde gündeme gelmeyen demokratik standartların yükseltilmesi ve hukukun temel ilkelerinin en iyi şekilde hayata geçirilmesi için düzenlemeler yaptık. Hiçbir dönemde olmayan bu düzenlemeler AK PARTİ döneminde yapıldı. Bunu da inkâr edemezsiniz. Diktatörlük orada, hukuk burada. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Teşekkür ederim.