Konu:Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:7
Tarih:30/11/2015


Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; evet, gerçekten yasama var, yürütme var ve yargı var. Yargı karar veriyor ve yargının işleyişlerinde elbette her dönemde birtakım tartışmalar yaşanmıştır ama sonuç itibarıyla işleyen bir mekanizma var ve bunun aksini gösteren herhangi bir somut delil ve bilgi olmadığı sürece...

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bilgi var, Bakan Bozdağ'a sorun, savcıyı aradı mı, aramadı mı?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - ...böyle bir ithamda bulunmak en hafif ifadeyle haksızlıktır, hem yanlıştır hem de haksızlıktır.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Adalet Bakanı oturuyor, Bozdağ.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ama bu talimatın verildiğine ilişkin herhangi bir bilginiz, belgeniz varsa... Zaten elinizde öyle bir şey olsa dünyayı ayağa kaldırırsınız. Hiç kuşkunuz olmasın biz bunu da biliyoruz.

Şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar, bir dönemler, bir zamanlar Türkiye'de gerçekten yargıya, memura talimat verir gibi talimatlar verilmiştir, yargı yürütmenin bir parçası gibi faaliyette bulunmuştur. (CHP sıralarından gürültüler)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bozdağ'a sorun, Adana Cumhuriyet Başsavcısını aradı mı, aramadı mı?

BAŞKAN - Sayın Tanal, lütfen susar mısınız, sürekli sizin sesinizi duyuyorum, lütfen! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bunların hepsi tarihî gerçeklerdir.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan, yanlış bilgi veriyor, yanlış bilgi.

BAŞKAN - Kürsüde birisi var, lütfen saygılı olun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Adalet Bakanı Bozdağ orada oturuyor, söyleyin, Adana Başsavcısını aradı mı, aramadı mı? Fezlekesi var o konuda.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Arkadaşlar, bakın, ben bir şey söylemedim, hangi dönem olduğunu söylemedim, bir şey söylemedim, niye üzerinize alıyorsunuz? Ben "şu dönemdir" demedim ama hepimiz biliyoruz ki bir zamanlar böyleydi, valiler de böyleydi, yargı mensupları da böyleydi. Talimatla insanlar idama götürülürdü, yargıya hükûmetler talimat verirdi ama bunların hepsi tarih oldu arkadaşlar, aradaki fark bu. Bunları artık sadece tarih kitaplarından okuyoruz, kimse de bunları değiştiremez.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Balbay'ın yüzüne bak, Balbay'ın, Tuncay Özkan'ın yüzüne bak.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Şu anda bu sistem bütün hatlarıyla, olması gerektiği şekliyle yasama, yürütme ve yargı erkinin birbirlerine karşı bağımsız olması kuralıyla birlikte çalışmaktadır. Ne derseniz deyin çalışmaktadır. Bunun aksini gösterecek...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - ...bir tane delili ortaya kimse koyamıyor.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Canikli.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)