Konu:Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:7
Tarih:30/11/2015


Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

REŞAT PETEK (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada yasama, yürütme, yargı kuvvetlerinin ayrılığını bilmeyen bir milletvekili olmadığını düşünüyorum ve konuşmamı da buna göre yaptım. Yargıyla ilgili, yargının aldığı kararlarla ilgili bazı gazeteler hakkında yargısal işlemler varsa, bunu Hükûmete yüklemenin akılla, mantıkla ne kadar bağdaştığını bu sözün sahiplerine bırakıyorum.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sen hep o hukuksuzluğu savundun Reşat Petek, hukuksuzluğu savundun her gün! Her gün televizyonda bunları savundun sen, hukuksuzluğu savundun! CHP'ye laf söyleyemezsin sen!

REŞAT PETEK (Devamla) - Şimdi, hiç kimsenin bu kürsüde sizlere hitap eden bir milletvekili arkadaşını "Falan medyanın desteğiyle buraya geldi." şeklinde itham etmeye hakkı yoktur.

LEVENT GÖK (Ankara) - Aynen öylesin! Aynen öylesin!

REŞAT PETEK (Devamla) - Biz aziz milletimizin desteğiyle, temiz oylarıyla buraya geldik. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

LEVENT GÖK (Ankara) - Ben sözlerimin arkasındayım.

REŞAT PETEK (Devamla) - Ve bu milletin temiz oylarını hor ve hakir gören, vatandaşımızı "göbeğini kaşıyan adam" olarak hakir gören Cumhuriyet Halk Partisi ve onun zihniyetinde olanlar da milletimizden her seferinde hak ettiği oyu bu kadar almıştır, buna razı olmak durumunda kalıyorsunuz.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Sen burayı hak etmiyorsun, hak etmiyorsun!

REŞAT PETEK (Devamla) - Bunu söylemek istemezdim ama ben yine de hukukun üstünlüğü, insan hakları, insan yaşamını öne çıkararak ortak paydada bu Mecliste birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanan bir hukukçu olarak burada ifade ediyorum.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Ne zamandan beri?

REŞAT PETEK (Devamla) - Biz, her birimiz milletimizin oylarıyla buraya geldik, sizler de bu aziz milletin oylarıyla buraya geldiniz, bu ithamları kabul etmiyorum; bir.

İkincisi, şunu ifade edeyim: Basın üzerinde yargı makamlarının verdiği kararları Hükûmet icraatı gibi göstermeye hiç kimsenin hakkı yoktur, bu kendi içinde bir tutarsızlıktır.

Saygılarımla arz ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)