Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:6
Tarih:28/11/2015


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan "Sataşmayın." diyor ama arkadaşlar, ben sataşacağım. Kime sataşacağım? Sayın Tuğrul Türkeş'e sataşacağım.

BAŞKAN - Ama olmuyor Veli Bey.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Şimdi huzurlarınızda Sayın Tuğrul Türkeş'e soruyorum.

BAŞKAN - Veli Bey, Genel Kurula hitap edeceksiniz, şahsa değil.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Sayın Tuğrul Türkeş, siz dediniz ki: "Vallahi billahi bu silahlar Türkmenlere gitmiyor." (CHP sıralarından alkışlar)

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Genel Kurula konuşun.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Şimdi size sataşıyorum, diyorum ki: Gelin, burada yemin edin; bu silahlar Türkmenlere mi gidiyordu yoksa AKP'nin politikaları sonucunda Suriye bataklığında yaratılmış, bu topraklarda gelmiş geçmiş en barbar, katil örgüt IŞİD'e mi gidiyordu? Bunu size soruyorum. (CHP sıralarından alkışlar) Lütfen, gelin, burada cevaplayın.

Değerli arkadaşlar, IŞİD'in bir terör örgütü olduğunu dört yıldan beri söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi sizin uygulamış olduğunuz Suriye politikasını dört yıldan beri eleştiriyor, diyor ki: Bu uyguladığınız politikaların, bölgede kafa kesen, kimini Kürt olduğu için, kimini Alevi olduğu için, kimini Ezidi olduğu için ortadan ikiye bölen katil örgütün yaratılmasında sizin uygulamış olduğunuz o politikaların payı vardır.

Bakın, siz, Amerika'nın, Sayın Obama'nın karşısına çıkıncaya kadar IŞİD'e "terör örgütü" diyemediniz. (CHP sıralarından alkışlar) Ne zaman dediniz? Amerika'dan talimat alınca "terör örgütü" demeye başladınız.

Değerli arkadaşlar, bakın "Suriye'ye 2 bin tır silah gönderdik." diyen ben değilim sizin müsteşarınız. "IŞİD dışlanan öfkeli grupların hareketidir." diyen Davutoğlu'dur, 7 Ağustos 2014. "Herkesin saygı duyduğu IŞİD'i üzmek kimsenin hakkı değildir." diyen sizin belediye meclis üyeniz. "IŞİD militanlarını tedavi etmek insanlık görevidir." diyen sizin Sağlık Bakanınız. "Sizin dilinizden ancak IŞİD anlar." diyen... "IŞİD öldürüyor ama işkence yapmıyor." diyen sizin Bakanınız Sayın İşler.

Değerli arkadaşlar, bakın, evvelsi gün Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en kıymetli gazetecilerden Can Dündar ve Erdem Gül cezaevine atıldı. Cezaevine atılmasını... Aslında sizin söylediğiniz o yalanları ortaya çıkardı, IŞİD'e giden silahların gerçek olduğunu ortaya çıkardı; bir casusluk faaliyeti değildir, bunlar IŞID'e giden silahlardır.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Sizin düşünceleriniz.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Size son olarak şunu söylemek istiyorum. Bakın, yarın utanmayasınız diye söylüyorum. "Bunlar gazeteci değil." dediniz ya, dün Tuncay Özkan'a "darbeci" dediniz, Balbay'a "darbeci" dediniz, Soner Yalçın'ı cezaevine attınız, Ahmet Şık'ı cezaevine attınız; şimdi utanıyorsunuz.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Burası Meclis, karıştırmayın.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Utanmamanız için size söylüyorum, bunlar haksızca, hukuksuzca katledilmiştir.

RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Yarın siz de utanmayın.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Size bir şey daha hatırlatayım, Kenan Evren'i hatırlayın, Kenan Evren'in cenazesinde tabutuna omuz koyacak adam bulunamadı, onu hatırlayın. (CHP sıralarından alkışlar)