Konu:Adalet Bakanı Kenan İpek'in kürsüden ant içmesi sırasında yaşanan olaylara ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:9
Tarih:03/09/2015


Adalet Bakanı Kenan İpek'in kürsüden ant içmesi sırasında yaşanan olaylara ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için.

Biraz önce Sayın Adalet Bakanını siz kürsüye çağırdığınız sırada tutanaklara yansıyan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak tasvip edemeyeceğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Arkadan gelen bir gürültü ve o sırada tutanaklarda Sayın Bakan hakkında son derece yakışıksız bir ifade var. Ancak hem kavas arkadaşlar hem tutanaklarla ilgili arkadaşlar kişinin bu kişi olduğu konusunda emin değiller. Bu durumda görev grup başkan vekili olarak bizlere düşmektedir. Tutanaktaki ifadeyi hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin, hatta bu çatı altında görev yapan herhangi bir partiden milletvekilinin kullanmasını doğru bulmayız. Sayın Bakan bu sözü duymuş ve incinmiştir. O anlamda da bu sözün tutanaklardan çıkarılmasını, tasvip etmediğimizi ve bundan büyük bir üzüntü duyduğumuzu, sizin şahsınızda yüce Meclise arz ederim. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar.