Konu:Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:9
Tarih:03/09/2015


Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; içinde bulunduğumuz yüce Meclis, Cumhuriyet Halk Partisinin tarihini, Cumhuriyet Halk Partisinin bu ülkenin tarihine yaptığı katkıları, bu ülkeye demokrasiyi nasıl getirdiğini, bu yüce Meclis şahitlik etmiştir. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi buraya darbelerle değil, Cumhuriyet Halk Partisi bu Meclise Kurtuluş Savaşı'nı vererek ve Kurtuluş Savaşı'nın sonunda muzaffer olarak gelmiştir. (CHP sıralarından alkışlar)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Tabii canım, tabii!

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede zaman zaman eleştirdiğiniz bir tek parti iktidarı dönemini yaşamış, sonunda çok partili rejime geçme kararını vermiş...

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Allah Allah!

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - ...kaybettiği seçimi Cumhuriyet Halk Partisinin dönemin Genel Başkanı Sayın İsmet İnönü, rahmetli İnönü "En büyük yenilgimiz ama benim ve demokrasinin en büyük zaferi." olarak nitelendirmiştir. (CHP sıralarından alkışlar)

Bu tartışmayı daha çok uzatma niyetinde değilim ama 1980 öncesi çekilmiş filmlere bakın.

HÜSEYİN FİLİZ (Çankırı) - Menderes'i söyle! Menderes'i niye söylemiyorsun?

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - Hepinizin izlediği -hadi biraz ortam yumuşasın- bir Hababam Sınıfı'na bakın. Hababam Sınıfı'nda herkes var; Kürtler var, Türkler var, Laz var, Çerkez var; bıyığıyla o dönemin ülkücüleri var, solcuları var. Hababam Sınıfı'nda bir tek sizler yoksunuz çünkü 80 öncesinde çekildi, 1980 darbesinin ürünleri o filmde olamaz. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Ben varım, ben.

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - Eğer bu yemin törenine devam edeceksek, önce sayın bakanların çıkıp hepimizin huzurunda "Adalet ve Kalkınma Partili değiliz." diye yemin etmelerini talep ediyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)