Konu:İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat'ın usul görüşmesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:9
Tarih:03/09/2015


İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat'ın usul görüşmesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Değerli arkadaşlar, içimizde geçmişten beri burada olanlar var, ilk kez olanlar var ama şuna açıklık getirelim: Birincisi, burada Adalet ve Kalkınma Partili başkan vekilleri, bu usul tartışmalarını iki-üç dakikayla sınırlarken Sayın Başkanın beş dakika takdir etmesi, üstüne sözü bitene bir dakika ilave süre vermesi ve bu özgürlük ortamından Sayın Kubat'ın da büyük bir memnuniyetle faydalanması hepimizi memnun etmiştir. Bu bir demokrasi açılımıdır. Bundan sonraki herkese örnek olmasını dileriz. (CHP sıralarından alkışlar)

Gelelim, biraz önce Sayın Kubat'ın söylediği ve Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından da hani o işten uzak duracakmışız gibi "Sen esas Nihat Erim'e cevap ver." diyorlar. Tam da onun için geldim. Orada yapılan uygulama, birisini seçip askerler tarafından sonra istifa ettirilip görevlendirmektir. Yapılan işlem kınadığımız bir darbe döneminin uygulamasıdır. Bugün de kınıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

Kimse şunu unutmasın: Cumhuriyet Halk Partisinin rahmetli, efsanevi Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit, o darbe hükûmetine, o muhtıra hükûmetine karşı çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteriyken görevinden istifa etmiş, Anadolu'nun yollarına düşmüş, darbeye direndiği için büyümüş ve Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı olmuş ve tarihteki en büyük seçim başarısını göstermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, sizin gibi darbecilerin açtığı yoldan yürüyen değil darbeye direnerek büyüyen bir partidir. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)