Konu:Terör nedeniyle hayatını kaybedenleri rahmetle andığına ve yakınlarına sabır dilediğine ilişkin konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:8
Tarih:29/07/2015


Terör nedeniyle hayatını kaybedenleri rahmetle andığına ve yakınlarına sabır dilediğine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞKAN - Gündeme geçmeden önce izninizle duygu ve düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Değerli milletvekilleri, bugün ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü acı koşullar içinde olağanüstü toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle, insanlık dışı terör tuzaklarıyla kaybettiğimiz gençlerimizi, askerlerimizi, polislerimizi, canlarımızı saygıyla, yasla ve rahmetle anmak istiyorum, yakınlarına sabır diliyorum.

Ben, her terörün ardından görünmez yaralıları da merak ederim; kaçını daha kaybettiğimizi, kaçının ömür boyu engelli kaldığını, onları bekleyen zahmetli geleceği düşünürüm. Burada yaratacağımız her asabiyet, her tansiyon yükselişi sokağa katmerli şiddet teşviki olarak dönebiliyor. Oysa insanlarımız öfkelerimizden, nefretlerimizden çok daha kıymetliler çünkü bu vatan hırslarımızdan çok daha değerli.

Bizler, varlıklarımıza bir şey katmak için değil, varlıklarımızla bir şey katmak için yüce Meclisteyiz. Oldukça hassas günlerdeyiz. Siyasi şiddet, toplumsal huzursuzluk bizi her zamankinden çok daha acil sağduyu ve mantığa çağırıyor. Felaketin neye benzediğini unutanlara, su satmak için yangın çıkarmak fikri cazip gelebilir fakat yangın bir felakettir ve felaketten kâr umanları da kül eder.

Alternatif hafızalar ülkesi olmaktan vazgeçip sadece ortak hafızamızı takip etsek düzlüğe çıkabileceğimizi düşünüyor, inanıyor ve güveniyorum. Toplumumuza borçlu olduğumuz davranışlarımızı ahlaki sorumluluklara göre düzenleyeceğimizden kuşkum yok ve bunu kendi adıma da taahhüt ediyorum.

Yüce Meclisin değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8'inci Birleşimindeki gündeme geçiyorum. (CHP sıralarından alkışlar)