Konu:Artvin'in Ormanlı Köyünde, Köy Muhtarının İdare Nezdinde Girişimler Yapmış Ve Yargıya Başvurmuş Olmasına Rağmen Bölge Trafik İstasyonu Kurulacağı Bahanesiyle Bin Ağacın Kesimine Başlandığına, Bu İşlemin Durdurulması Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:125
Tarih:27/06/2012


ARTVİN'İN ORMANLI KÖYÜNDE, KÖY MUHTARININ İDARE NEZDİNDE GİRİŞİMLER YAPMIŞ VE YARGIYA BAŞVURMUŞ OLMASINA RAĞMEN BÖLGE TRAFİK İSTASYONU KURULACAĞI BAHANESİYLE BİN AĞACIN KESİMİNE BAŞLANDIĞINA, BU İŞLEMİN DURDURULMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Burada, ben, Artvin Ormanlı köyü muhtarı Mülki Baydar'ın bir feryadını Mecliste duyurmak istiyorum. Artvin Ormanlı köyünde bölge trafik istasyonu kurulacak bahanesiyle şu saatlerde, bugün sabahtan, bin ağacın kesimine başlanmıştır. Jandarma eşliğinde Orman Dairesi ekipleri gelerek alelacele damgalama işlemine başlamışlardır. İlgili köy muhtarımız -biraz önce bahsettim- bunun önlenmesi için idare nezdinde girişimler yapmış olmasına rağmen, yargıya başvurmuş olmasına rağmen, ne yazık ki yapmış olduğu başvurular sonuçsuz kalmış ve idare tarafından jandarma eşliğinde orman ekipleri gönderilerek kesime başlanmıştır. Bu feryadı, bu köyün muhtarının ve köyün feryadını Türkiye Büyük Millet Meclisinde dile getirmeye çalıştım. İnşallah yetkililer duyarlar ve bu kıyıma, bu cinayete bir son verirler, bin tane ağacın kesimini önleriz.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bayraktutan.