Konu:İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, sataşma nedeniyle konuşması üzerine açıklaması
Yasama Yılı:5
Birleşim:62
Tarih:23/02/2015


İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, sataşma nedeniyle konuşması üzerine açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkanım, biraz önce sataşmadan dolayı söz aldık ve konuştuk. Çok açık ve nettir ki partimizin de, benim şahsımın da üzerine siyaset yaptığımız değerler vardır. Bunlar bedel ödenerek yaratılmıştır; birincisi bu.

İkincisi: sayın Başkan, bugün burada gündemimiz, benim, sataşmaya konu olan Sayın hatibin yapmış olduğu açıklama esasında bir gündem çarpıtma pratiğidir, bütün dünyanın önünde eğildiği bir direnişi bu çatı altında terörize etme girişimidir. Buna asla ve asla Türkiye toplumunun "Evet." demediğini bir kez daha belirtmek istiyoruz.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) - Sizce, sizce.

AYLA AKAT ATA (Batman) - Bugün YPG öncülüğünde YPJ'yle birlikte orada açığa çıkan koalisyon, insanlık değerlerinin tamamına karşı koruma amacıyla IŞİD'e karşı direnen ve büyük bir zafer kazanan bir örgüttür.

BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum.

AYLA AKAT ATA (Batman) - Bir kez daha belirtelim. Burada hiçbir siyasi partinin "Kürt kökenli vatandaşlarımız böyle düşünüyor, Kürt kökenli vatandaşlarımız böyle takdir ediyor." deme hakkı yoktur.

BAŞKAN - Öyle demedi zaten efendim, dinledim ben. Öldürüldüğünü söyledi sadece.

AYLA AKAT ATA (Batman) - Önce Kürt kökenli vatandaşlarımıza sormaları, Kürt kökenli vatandaşlarımızın bugüne kadar ortaya koymuş olduğu iradeyi tanımaları ve görmeleri gerekir. Bugün burada yapılan açıklama bir kez daha ortaya koymuştur ki inkâr devam ediyor...

BAŞKAN - Evet, teşekkür ederim.

AYLA AKAT ATA (Batman) - ...düşünceyi inkâr, siyasi iradeyi inkâr, ortaya koyulan eylemi inkâr devam ediyor.