Konu:Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Yasama Yılı:5
Birleşim:84
Tarih:26/03/2015


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bu maddeyi işleme koymanız mümkün değildir, Anayasa'ya aykırıdır Sayın Başkan. Anayasa'mıza göre Cumhurbaşkanı tarafsızdır. Bugünkü Cumhurbaşkanı "Ben tarafsız değilim. Parlamenter sistem bekleme odasına alınmıştır." dese de Anayasa, Cumhurbaşkanına tarafsız bir konum vermiştir ve yürütmeyle ilgili görevleri de bellidir. Cumhurbaşkanı yürütmeyle ilgili görevlerinden dolayı tarafsız olması nedeniyle sorumsuzdur. Sorumluluğu olmayan, Anayasa gereği sorumsuz olan bir Cumhurbaşkanına istihbarat hizmetleriyle ilgili, doğrudan yürütmeyle ilgili, devletin gizli istihbarat faaliyetleriyle ilgili bir işlemi, bir görevi vermek mümkün değildir. Tam anlamıyla -eğer bu işlem görürse, kabul edilirse- gerçekten bu önergeyle parlamenter sistem bekleme odasına alınmış olacaktır, bu anayasal darbedir.

Şimdi, burada Cumhurbaşkanına örtülü ödenek verilmektedir ve normal örtülü ödenek sisteminden de ayrılınmaktadır. Örtülü ödenek bugüne kadar başbakanların namusuna emanet edilmiş olan bir paradır, o kullanır. Bir sistem kurulmuştur; başbakanın örtülü ödenekten kullandığı rakamlarla ilgili olarak başbakan kimseye hesap vermez. Bu sisteme göre oradan yapılan harcamalar başbakan, maliye bakanı ve ilgili tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir; üçlü bir sistem vardır. Şimdi, Hükûmetin vermiş olduğu önergeyle bu üçlü sistem terk ediliyor; bunun nereye harcanacağı, kime verileceği konusunda Cumhurbaşkanı hiç kimseye hesap vermeyecektir. Başbakanın bunu paylaştığı iki tane bakanı var, üçü birlikte imza ediyor; Cumhurbaşkanı tek imzayla bu parayı istediği gibi kullanacak.

Sayın Başkan, bunu işleme koyarsanız anayasal bir darbeye teşebbüs etmiş olacaksınız, sizi uyarıyorum.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Allah, Allah!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Kim o "Allah, Allah!" diyen, kim o?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Benim, ben söyledim, ne var bunda?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Uyarıyorum, uyarıyorum; sizi de uyarıyorum.