Konu:Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:124
Tarih:26/06/2012


TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakan, ülkemiz bir ithal cennetine dönmüş durumda. Yerli üretim her yıl kan kaybediyor. Yerli üreticinin desteklenmesi adına ithalatın sınırlanması ve yerli üretimin artırılması için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bulut.