Konu:Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:63
Tarih:24/02/2015


Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkanım, bu yasayla alakalı, bir eczacı milletvekilinin, iktidarın bu kadar hukukçu milletvekili varken bütün Parlamentoyu hukuk konusunda aydınlatmasını zapta geçirmek istiyorum iktidar partisinin düştüğü durumu göstermek açısından.

BAŞKAN - Zapta geçti zaten Sayın Erdoğdu, teşekkür ediyorum.