Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın 687 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın üçüncü bölümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:91
Tarih:04/04/2015


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın 687 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın üçüncü bölümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, Sayın Bostancı'ya bana bu konuşma fırsatını yarattığı için çok teşekkür ediyorum. Kendisi çok dikkatli bir dil kullandı bir sataşma olmasın, kürsüye muhalefet çıkmasın diye ciddi bir gayret sarf etti ama yine de bana bu konuşma fırsatının doğmasına engel olamadı. Ben teşekkür ediyorum.

"Bir kafa karışıklığı olmasın, bütün emekliler temmuz ayında zam alacak." dedi yani "Yüzde 3'lük bir zam, enflasyon neyse işte yüzde 3 ise yüzde 3 oranında bu zammı alacak." dedi. Bunda kuşku yok, ben "Almayacak." şeklinde bir şey söylemedim. Benim söylediğim, emekliye 100 liralık bir zam veriyorsunuz, bu 100 liralık zammı bu yüzde 3 artışın içine sokmuyorsunuz. 100 liralık artış yüzde 3 zamdan yararlanmayacak yani 100 lira veriyorsunuz, yüzde 3 artmasın diyorsunuz. Böyle bir hesap olur mu? Bakın, birincisi bu.

İkincisi, şunu söyledim açık, net Sayın Bostancı, farklı bir rakamınız varsa elbette konuşabiliriz: 6,5 milyon SSK emeklisi var. Bu grupta en düşük emekli maaşı 1.047 lira; yüzde 3 enflasyon olursa bu 1.078 liraya ulaşıyor. 1.078 lirayı siz -bu "100 liralık zam" diyorsunuz ya- 1.100 liraya ulaştırırken sadece 22 lira vermiş oluyorsunuz. Eğer bu emekli maaşı 1.095 liraysa 5 lira veriyorsunuz "Buyur emekli kardeşim, sana 5 lira veriyorum ama bu 5 lirayı yüzde 3 oranında da artırmayacağım." Benim söylediğim bu.

Ne söylerseniz söyleyin, hangi hesabı yaparsanız yapın Cumhuriyet Halk Partisi emekliye iki bayramda birer maaş ikramiye verecek. (CHP sıralarından alkışlar)

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Nereden verecek?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Siz "Nereden vereceksiniz?" diye sormaya başladığınız an bizim projemizi kabul ediyorsunuz demektir.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)