Konu:Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu'ya, bugüne kadarki tarafsız ve başarılı yönetiminden dolayı teşekkür ettiğine ilişkin
Yasama Yılı:5
Birleşim:91
Tarih:04/04/2015


Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu'ya, bugüne kadarki tarafsız ve başarılı yönetiminden dolayı teşekkür ettiğine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, biraz önce kürsüden, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Süleyman Çelebi, Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Güldal Mumcu'nun bugüne kadarki objektif yönetimiyle ilgili çok güzel bir değerlendirme yaptı. Sayın Çelebi'nin bu görüşleri Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşleridir. Sayın Güldal Mumcu'ya, başlangıçtan itibaren bugüne kadar göstermiş olduğu objektif yönetim için, başarılı yönetim için, tarafsız yönetim için Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun teşekkürlerini iletiyorum ve devamını diliyorum Sayın Başkanım.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)