Konu:İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:5
Birleşim:90
Tarih:03/04/2015


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ülkemizde iş güvenliği ve sağlığını, emeğin hakkını koruyabilmek için aynı zamanda üretimin de desteklenmesi, kapasite kullanımlarının artırılması da gerekmektedir. Çünkü, maliyetler yükseldikçe işveren ne yazık ki emekten payını, emeğin hakkını almak durumunda bırakılmaktadır. Hatta özelleştirilen şirketlerde "Zarar ediyor." gerekçesiyle de destekler, teşvikler verilmek durumunda kalınmaktadır. Emeğin sendikal hakları da, sendikal tercihleri de zorlanmaktadır. Emeğin işten çıkarılmasına neden olacak baskılar da artmaktadır. Üretim artışı, rekabet gücünün artışıyla ilgili herhangi bir önlem alıyor musunuz? Aksi hâlde, tüm bu düzenlemeler denetimden yoksun ve askıda kalacaktır.

Teşekkür ederim.