Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın Mhp Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:89
Tarih:02/04/2015


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MUSTAFA ERDEM (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, hamaset, aslı olmayan şeylerin ifadesidir.

SONER AKSOY (Kütahya) - Senin yaptığın işte o.

MUSTAFA ERDEM (Devamla) - Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak hamaseti, inandığım değerlere samimiyetin tesiriyle yapıyorum ama sizler hangi konuda hamaset gösterebiliyorsanız gelin burada ifade edin; bu bir.

İkincisi: Şimdi hamaset yapmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin şeref levhası olan ay yıldızlı bayrağımız, Türkiye Cumhuriyeti devleti içerisinde PKK'lı alçaklar tarafından indirildi mi, indirilmedi mi? Peki, bunun indirilmesiyle ilgili olarak, şimdiki Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan "Bu asker haddini bilmeliydi." derken, ondan önce burada terörle mücadeleyi görev edinmiş bir bakan "Bu bizim talimatımızdır, ona silah çekmeyecek." dedi mi, demedi mi?

İkinci bir husus: Türkiye Cumhuriyeti 6-7 Ekim olaylarını yaşadı. Size soruyorum: 6-7 Ekim olaylarında sizin ilan ettiğiniz sokağa çıkma yasağı PKK'lıların dışarı çıkmasına mı yoksa onların şerrinden namusunu, malını, canını korumak isteyen Türk milletinin sokağa çıkmasına mı vesile oldu?

Bir başka şey daha size söyleyeceğim değerli milletvekilleri. Burada PKK kökenli milletvekilleri kendilerinin ateist gelenekten geldiğini söylerken, Sayın Cumhurbaşkanı "Bunlar Zerdüşt, Müslüman değil." derken yüzde 99'a yakını ehlisünnet Müslüman olan bir kitlenin kaderini siz müzakere masasında onlarla tartışma konusu yaptınız ve onları bunların temsilcisi konumuna getirdiniz mi, getirmediniz mi? Burada tahrip edilen Türkiye Cumhuriyet devleti, burada tahrip edilen Türk milleti ve Türk vatanı değil de nedir?

Değerli milletvekilleri, arkanıza aldığınız birtakım medyayla, farklı güçleri de peşinize takarak, Türk milletini iğfal etmeye, değer erozyonuna uğratmaya, onları kendi kimliklerinden utanır hâle getirmeye hakkınız yoktur. Burada sizler kendinizi hangi konumda tutabilirseniz tutun, kendinizi nasıl tavsif edebilirseniz edin ama bu millet Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle bir bütündür; ne 36 parçaya bölünür ne de "şura, bura" diye tasnif edilebilir. Bu millet Türk milletidir, bir bütündür, "..."(*), bölünmez bir parçadır. Hiçbir gafil Türkiye Cumhuriyeti'ni, elindeki imkânları kullanarak bölmeye, parçalamaya kalkmasın. Zira "Ecdadımızın heybeti marufu cihandır/ Fıtrat değişir sanmayın, bu kan yine o kandır." diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)