Konu:Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu'nun, (9/13) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi'nin ön görüşmeleri sırasında İçişleri eski Bakanı Efkan Ala'ya sataşma nedeniyle söz vermesi yönündeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında
Yasama Yılı:5
Birleşim:88
Tarih:01/04/2015


Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu'nun, (9/13) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi'nin ön görüşmeleri sırasında İçişleri eski Bakanı Efkan Ala'ya sataşma nedeniyle söz vermesi yönündeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önce Sayın Mahir Ünal burada...

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Darbelere "hikâye" dedin burada ya! Ve bunlar tutanaklara geçti, yapma ya!

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) - Yürü ya! Yürü ya!

BAŞKAN - Lütfen sakin olunuz.

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Darbelere "hikâye" dedin burada ya! Çok ayıp!

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) - İşiniz gücünüz burada...

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - 12 Eylülden en fazla ülkücüler zarar gördü.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) - Bugün dediğinize yarın başka bir şey diyorsunuz ya! Her yerinizden yalan akıyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...bir şey söyledi, ona cevap vermek istiyorum.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) - Darbeciye madalya takan sizsiniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Mahir Ünal "Ben dört yıldır Parlamentodayım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi her şeye muhalefet ediyor, usul tartışması açıyor." diye bir şey söyledi.

Sayın Ünal, bir kere bu cümlen -cümlen diyorum yani Grup Başkan Vekili olmamızdan dolayı bu cümleniz diyelim- kendi içinde çelişkili.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Neden?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yani Sayın Kılıçdaroğlu Grup Başkan Vekili olmasından bu yana...

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Genel Başkan...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Kılıçdaroğlu Genel Başkan olduğu tarihte sen Mecliste yoktun Ünal, sen 2011'de geldin yani evveliyatını nasıl biliyorsun sen? (CHP sıralarından alkışlar)

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Beyefendi, son dört yılı kastediyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ya bırak onu yani!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Son dört yılı kastediyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hem dört yıldır Meclistesin hem de dört yıldan öncesini biliyorsun.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Şahitlik ettiğim, tanıklık ettiğim dönemi söylüyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ya, bırak bunları, bırak! Millet yutmuyor bunları, millet yutmuyor.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Kendi tanıklığımdan bahsediyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Öyle İstanbul'daki DHKP-C saldırısına falan giderek oralardan güç almaya çalışma, oralardan bir şey bulamazsın, oralardan size ekmek çıkmaz.

Şimdi, değerli milletvekilleri, kürsüde konuşan İçişleri eski Bakanı şu anda bakan değildir, milletvekili de değildir. İç Tüzük'ün 69'uncu maddesi açık; buraya tekrar kim çıkabilir? Kendisine sataşılan kişi çıkabilir. Sayın Başkan, hangi maddeden söz verdiğini söylemedi kendisine, olsa olsa 69'uncu madde nedeniyle söz vermiş olabilir çünkü bu hâlleri sadece 69'uncu madde düzenliyor. 69'uncu madde de diyor ki: "Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfolunan Hükümet, komisyon, siyasî parti grubu veya milletvekilleri, açıklama yapabilir ve cevap verebilir." O, hakkındaki soruşturma önergesiyle ilgili olarak çıktı on dakikalık savunmasını yaptı, bitti; buraya bir daha çıkamaz. İç Tüzük'e aykırı.

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Var mı böyle bir şey, hangi mahkeme bu?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ama şaşırmıyorum tabii ki kendisi Anayasa'yı tanımayan bir Bakan olduğu için elbette İç Tüzük'ü tanımayıp söz alma talebinde bulunacaktır. Sayın Başkan da savunma hakkına saygıdan dolayı kendisine söz verecektir.

"Ben Anayasa'yı tanımıyorum." diyen Bakan Bakan değildir; ben de onu tanımıyorum, onu tanımıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) Demokrasi, hak, hukuk, özgürlük, darbelere karşı mücadele bu Bakanın ağzına hiç yakışmıyor, hiç yakışmıyor.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Kendinize göre fikir üretiyorsunuz!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Soru önergelerine cevap vermeyen bir adam.

Bizim parti sözcümüz bir açıklama yaptı; Yenimahalle'de 4 kişilik bir birim kurulmuş, yasa dışı birim, Cumhuriyet Halk Partisine organizasyon yapmak üzere. Bunu daha evvel burada gündeme getirdim, kendisi orada oturuyordu, kendisinin yüzüne bakarak getirmiştim. Çıkıp bir şey de söylemedi "Bunu söylerken niye benim yüzüme bakıyorsun?" diye.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Muhatap almamıştır, muhatap!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu birimin sarayla irtibatını bir bakan sağlıyor, yasa dışı operasyonlar için. Yasa dışı bir bakandır. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.