Konu:İçişleri eski Bakanı Efkan Ala'nın (9/13) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna ve CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle
Yasama Yılı:5
Birleşim:88
Tarih:01/04/2015


İçişleri eski Bakanı Efkan Ala'nın (9/13) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna ve CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir insan tabii, geldiği yerlere hak etmeden gelirse, belli bir projeyi gerçekleştirmek üzere gelirse konuşacağı şeyler bunlar olur. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Hadi oradan be!

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) - Onu millet tayin eder, millet.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, biraz önce burada konuşan sayın kişi saygısız bir üslupla grubumuza sataşmada bulundu.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Aynaya bak, aynaya!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Kendisi ne zaman Bakan oldu? 17 Aralıktan sonra Bakan oldu. Niçin Bakan yapıldı sayın hatip?

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Oyunu bozdu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - 17 Aralık yolsuzluğunu kapatmak üzere Bakan yapıldı, bütün misyonu budur.

ADNAN YILMAZ (Erzurum) - Görev yapmak için.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Oyunu bozdu, oyunu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Tarih var oldukça, Türkiye'nin bugünlerdeki siyaseti ileride yazıldıkça siz iki şeyle anılacaksınız. Birincisi: O AKP'nin -AKP'nin derken- o Bakanlar Kurulunda yolsuzluğa bulaşanların da, o bulaşanları koruyanların da aklanması projesinin Bakanı. İkincisi de Peygambere saygısızlık yapan bir Bakan.

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Hadi oradan sen de!

ADNAN YILMAZ (Erzurum) - Hiç alakası yok. Orada mıydınız Sayın Başkan, ben oradaydım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, şimdi, 4 bakanla ilgili yolsuzluk oylaması burada yapılacaktı. İlkin, o oylamadan önceki perşembe veya cuma günü yapılacaktı, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan bize böyle bir bilgi geldi. Sonra ertesi hafta salı gününe ertelendi. Neden ertelendi biliyor musunuz?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Neden ertelendi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Davutoğlu'nun Davos toplantısının olduğu güne erteledi. Burada kalarak o yolsuzluk dosyalarına "hayır" oyu vermek istemiyordu.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hayal, hayal, hayal; rüya görüyorsunuz!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İçine sinmiyordu, kendisi yurt dışına kaçtı. Biraz önce burada oturan o proje adamını bu işe memur etti, sizler bu proje adamının söylediklerine uydunuz ve o bakanlara siz hayır oyu verdiniz.

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Hayal dünyasındasın gerçeğe gel Sayın Hamzaçebi, hep hayal dünyasındasın.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, biraz önce burada konuşan Bakan, o "odaklar modaklar, cemaat, paralel yapı" gibi bir şeylerden söz etti. Yirmi dört saat onlarla beraber oldu. Onlarla beraber camiye girdiniz namaz kıldınız, secdeye vardınız, sonra döndünüz şimdi onu "paralel odak" diye suçluyorsunuz.

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Siz niçin berabersiniz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Asıl paralel sizsiniz, bu devleti tarumar eden sizsiniz, bu devleti talan eden sizsiniz, bu devletin bütün kurumlarını çökerten sizsiniz, Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas kuran sizsiniz. Siz demediniz mi "Bu devlete kumpas kurulmuştur." diye? Bu kumpası kim kurdu? Siz kurdunuz.

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Kumpası kuranlardan hesap soruyoruz şimdi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bugün "paralel" dediklerinizle o kumpası Türk Silahlı Kuvvetlerine, bu devlete kurdunuz.

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Kumpas kuranlardan hesap soruyoruz. Sayın Hamzaçebi, gelin birlikte soralım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Siz yolsuzlukları aklayan bu Hükûmetin proje adamısınız, yolsuzluğun projesi olarak ortaya çıkmış Bakansınız. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Hadi oradan be!

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.