Konu:Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Yasama Yılı:5
Birleşim:87
Tarih:31/03/2015


Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Öncelikle bugünkü açıklanan büyüme rakamlarının şöyle bir detayına bakarsanız, o TÜİK'in açıkladığı raporun da detay arka tablolarına şöyle bir göz atarsanız Türkiye'nin sanayi üretiminin bir önceki yıla göre önemli ölçüde arttığını görüyorsunuz. Şu anda rakamlar önümde değil ama yaklaşık yüzde 3,5'luk bir büyüme var. Sanayi üretimi nasıl artacak? Yeni fabrikalarla olacak, yeni üretim tesisleriyle olacak. Dolayısıyla, bunun gerçekleştiğini bugünkü rakamlar, TÜİK'in rakamları da teyit etmiş oluyor. Yani, Türkiye 2014 yılında 2013 yılına göre reel olarak yüzde 3,5'luk daha fazla sanayi üretimini gerçekleştirmiş oldu.

"Cari açık borcu" dediniz. Cari açık bir borç değildir. Borç bir stoktur, cari açık bir akımdır. Cari açık rakamı geçen yıl yüzde 5,7'yle tamamlanmıştır, bir önceki yıl yüzde 7,9 idi. Yani, bir yılda yaklaşık yüzde 2,2'lik bir düşüşü sağlamış olduk, bu yıl da yüzde 4'lü bir rakamla kapatacağız özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşün getirdiği ilave kolaylıkla.

Borsa endeksi, doğru, ülkenin geleceğiyle ilgili, şirketlerin potansiyeliyle alakalı bize bilgiler verir, ama aynı zamanda kısa vadede inişli çıkışlı bir göstergedir borsa ve genelde hisse senedi piyasasında yatırımlar uzun vadeli yapılır, böyle bir ayda, üç ayda, bir yılda pek ölçülmez, üç sene, beş sene, on sene gibi uzun periyotlarda ancak hisse senedi fiyatlarının değerlendirmesi yapılmalıdır. Uluslararası yatırımcıların kaçtığı bilgisi doğru değildir, şu anda yüzde 64'lük bir uluslararası sermaye vardır hisse senedi piyasamızda.